Фиксиране на редове или колони като антетки

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ако имате дълги редове или колони с данни, които излизат извън видимата област на листа, можете да фиксирате няколко реда или колони, за да ги виждате, докато превъртате останалите данни.

  1. Изберете първия ред или колона съответно под или вдясно от тези, които искате да фиксирате. Всички редове над селекцията и всички колони вляво от нея ще бъдат фиксирани.

    За да фиксирате едновременно по хоризонтала и по вертикала, изберете клетката, която е под реда и отдясно на колоната, които искате да фиксирате.
  2. Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.
    To deactivate, choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns again.
Note.png Ако искате да можете да превъртате зададената област, използвайте командата Изглед - Разделяне на прозореца.
Note.png Ако искате да отпечатате определен ред на всички страници на документа, използвайте Форматиране - Области за печат - Редактиране.

Related Topics

View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns

Изглед - Разделяне на прозореца

Отпечатване на редове или колони на всяка страница

Форматиране - Области за печат - Редактиране