Formatering af tal med decimaler

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Indtast et tal i arket, for eksempel, 1234,5678. Dette tal vil blive vist i standard talformatet, med to decimaler. Du vil se 1234,57 når du bekræfter elementet. Kun visningen i dokumentet vil være afrundet; tallet bevarer alle fire decimaler efter decimaltegnet internt.

At formatere tal med decimaler:

  1. Placer markøren ved tallet og vælg Formater - Celler for at starte dialogen Formater celler.
  2. På fanebladet Tal vil du se et udvalg af foruddefinerede talformater. Nederst til højre i dialogen vil du se en forhåndsvisning af, hvordan dit aktuelle tal ville se ud, hvis du gav det et bestemt format.
Ikon
Hvis du kun vil modificere antallet af decimalpladserne som vises, er den letteste metode at bruge Talformat: Tilføj decimal eller Talformat: Fjern decimal ikonerne på værktøjslinjen Formatering.

Related Topics

Brugerdefineret talformatering

Celler i valutaformat

Number Format Codes

Formatering af tal som tekst