Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

LibreOffice Calc Hata Kodları

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Aşağıdaki tablo, LibreOffice Calc için hata mesajlarına bir genel bakış sunar. Eğer imlecin bulunduğu hücrede hata var ise, hata kodu hücrede, ve hata mesajı Durum Çubuğu'nda görüntülenir.

Hata Kodu İleti Açıklama
### hiçbiri Hücre içeriğini gösterebilecek kadar geniş değil.
501 Geçersiz karakter Formül içerisindeki karakter geçersiz.
502 Geçersiz bağımsız değişken İşlev değişkeni geçersiz. Örneğin, KARAKÖK() işlevi için bir negatif sayı, bunun için lütfen SANKAREKÖK() kullanın.
503
#NUM!
Geçersiz kayan noktalı matematik işlemi Bir hesaplama sonucu tanımlanmış aralığını aşıyor
504 Parametre listesi hatalı İşlevin parametresi geçersiz, örneğin, bir sayı yerine metin, veya hücre başvurusu yerine alan başvurusu.
508 Hata: Birleştirmede hata Eksik parantez, örneğin, kapanma parantezi var olmasına karşın açma parantezi yok.
509 Eksik işleç Eksik işleç, örneğin "=2(3+4) * ", "2" ile "(" arasında * çarpım işleci yok.
510 Eksik Değişken Değişken eksik, örneğin iki işleç yan yana "=1+*2".
511 Eksik Değişken İşlev verilenden daha fazla değişkene ihtiyaç duyar, örneğin VE() ve VEYA()
512 Formül çok uzun Derleyici: Formüldeki iç belirteçlerin sayısı, (bunlar, işleç, değişkenler, parantezlerdir) 8192 sayısını aşmaktadır.
513 Karakter zinciri çok uzun Derleyici: işlevdeki bir belirteç 64 KB sınırını aşmıştır. Yorumlayıcı: bir metin işleminde sonuç 64 KB sınırını aşmıştır.
514 İç taşıma çok uzun Sıralama işlemi çok fazla nümerik veri ile çalıştı (maksimum 100000) veya hesaplama yığıtı taştı.
516 İç sözdizimi hatası Hesaplama yığıtında dizi bekleniyor, fakat mevcut değil
517 İç sözdizimi hatası Bilinmeyen kod, örneğin, yeni bir fonksiyon bulunan belge bu fonksiyon bulunmayan eski bir belgeye yüklenmişse ortaya çıkar.
518 İç sözdizimi hatası Değişken mevcut değil
519
#DEĞER
Sonuç yok (Hücrede Hata:519 #DEĞER hatası mevcut) Formül tanımlamayı karşılamayan bir değer üretiyor; veya hücredeki formülde başvurulmuş hücre sayı yerine metin içeriyor.
520 İç sözdizimi hatası Derleyici bilinmeyen bir derleyici kodu üretti.
521 İç sözdizimi hatası Sonuç yok.
522 Döngüsel referans Formül doğrudan veya dolaylı olarak kendisine başvurur ve Tekrarlama seçeneği Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesaplama altında ayarlanmamıştır.
523 Hesaplama işlemi yakınsamıyor (hedef değer tutturulamadı). İşlev hedef değere ulaşamıyor, veya Yinelemeli başvurular ayarlanan azami adım değerinde asgari değişim değerine ulaşılamıyor.
524
#BAŞV
Geçersiz başvurular (Hata:524 yerine, hücre #BAŞV değeri içerir). Derleyici: Bir sütun veya satır tanımlama ismi çözülemedi. Yorumlayıcı: Bir formülde, sütun, satır, veya çalışma sayfası isminde başvurulan hücre bulunamıyor
525
#AD?
Geçersiz adlar (Hata:525 yerine hücrede #AD? görüntülenir) Bir belirteç (tanıtıcı) elde edilemedi. Örneğin, geçerli başvuru, geçerli alan adı yok, kolon ve etiket adı yok, makro yok, yanlış ondalık bölen, eklenti bulunamadı gibi.
526 İç sözdizimi hatası Eski, artık kullanılmıyor, fakat sonuç bir alandan gelen işlev ise eski belgelerden gelir.
527 İç taşıma çok uzun Yorumlayıcı: Başvurular, bir hücredeki hücre başvuruları çok karmaşık.
532
#SAYI/0!
Sıfıra bölüm Bölen 0 ise bölme işleci bu hatayı üretir,
bazı fonksiyonlar da bu hata ile döner, örneğin:
DEĞİŞKENP birden az değişkenliyse
STDSAPMAS birden az değişkenliyse
DEĞİŞKEN ikiden az değişkenli ise
STDSAPMA ikiden az değişkenli ise
STANDARTLAŞTIRMA stdsapma=0 değerindeyse
NORMALDAĞILIM stdsapma=0 değerindeyse