Kesirlerin Girilmesi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bir hücreye kesirli bir sayı girebilir ve hesaplamalarda kullanabilirsiniz.

  • Bir hücreye "0 1/5" girin (çift tırnak karakterleri olmaksızın) ve girdi tuşuna basın. Çalışma sayfasının yukarısındaki giriş satırında hesaplamalarda kullanılan, 0,2 değerini göreceksiniz.

Şayet "0 1/2" girerseniz Otomatik Düzeltme, üç karakterin 1, / ve 2 karakterlerini tek bir karakter ile değiştirir. Aynısı 1/4 ve 3/4 için de uygulanır. Bu değişim Araçlar - Otomatik Düzeltme - Seçenekler sekme sayfasında tanımlanmıştır.

Eğer "1/10" gibi, çok haneli kesirler görmek isterseniz, hücre biçemini çok haneli kesir biçemi görünümüne çevirmeniz gereklidir. Hücrenin kısayol menüsünü açın, ve Hücreleri biçimlendir. komutunu seçin. Kategori alanında, "Kesir" seçtikten sonra, "-1234 10/81" öğesini seçin. Bundan sonra, 12/31 veya 12/32 gibi kesirleri girebilirsiniz - kesirler otomatik olarak sadeleştirilirler, dolayısıyla son örnekte hücreye 3/8 sayısının girildiğini ve gösterildiğini göreceksiniz.


Related Topics

Sayıların Metin Olarak Biçemlendirilmesi