Wprowadzanie ułamków

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Do komórki można wprowadzić liczbę ułamkową i użyć jej do obliczeń:

  • Wprowadź do komórki "0 1/5" (bez znaków cudzysłowu) i naciśnij klawisz wprowadzania. W wierszu wprowadzania znajdującym się nad obszarem arkusza zostanie wyświetlona wartość 0,2, która posłuży do obliczeń.

Po wprowadzeniu "0 1/2" Autokorekta zamieni trzy znaki 1, / i 2 na pojedynczy znak ½. Ta sama zasada odnosi się do 1/4 i 3/4. Zasady zastępowania są określane w karcie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Opcje.

Aby zobaczyć wielocyfrowe ułamki, takie jak "1/10", należy zmienić format komórki na widok ułamków wielocyfrowych. Otwórz menu kontekstowe komórki i wybierz Formatuj komórki. Zaznacz opcję "Ułamek" w polu Kategoria, a następnie wybierz "-1234 10/81". Umożliwia to wprowadzanie takich ułamków, jak na przykład 12/31 lub 12/32, które jednak są automatycznie skracane, więc w drugim przypadku zostanie wyświetlone 3/8.


Related Topics

Formatowanie liczb jako tekstu