Εισαγωγή κλασμάτων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Μπορείτε να εισαγάγετε έναν κλασματικό αριθμό σε κάποιο κελί και να τον χρησιμοποιήσετε για υπολογισμό:

  • Πληκτρολογήστε "0 1/5" σε κάποιο κελί (χωρίς εισαγωγικά) και πατήστε Enter. Στη γραμμή εισαγωγής θα δείτε την τιμή 0.2 η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό.

Αν πληκτρολογήσετε “0 1/2” η αυτόματη διόρθωση προκαλεί αντικατάσταση των τριών χαρακτήρων 1, / και 2 από έναν μόνο χαρακτήρα, ½. Το ίδιο ισχύει για τις τιμές 1/4 και 3/4. Αυτή η αντικατάσταση καθορίζεται στην καρτέλα Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Αν θέλετε να δείτε κλάσματα πολλαπλών ψηφίων όπως "1/10", θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφή του κελιού στην προβολή κλασμάτων πολλαπλών ψηφίων. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του κελιού και επιλέξτε Μορφοποίηση κελιών. Από το πεδίο Κατηγορία επιλέξτε "Κλάσμα", και έπειτα επιλέξτε "-1234 10/81". Κατόπιν μπορείτε να πληκτρολογήσετε κλάσματα όπως 12/31 ή 12/32 - ωστόσο τα κλάσματα απλοποιούνται αυτόματα, έτσι ώστε στο τελευταίο παράδειγμα να εμφανίζεται η τιμή 3/8.


Related Topics

Μορφοποίηση αριθμών ως κείμενο