DATAE

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DATAE

El resultat és una data que és un nombre de mesos abans de la data d'inici. Només es tenen en compte els mesos; els dies no s'utilitzen per al càlcul.

Sintaxi

DATAE(DataInicial; Mesos)

DataInicial és una data.

Mesos és el nombre de mesos abans (negatiu) o després (positiu) de la data d'inici.

Exemple

Quina és la data un mes abans del 31/03/2001?

=DATAE("2001-03-31";-1) retorna el número de sèrie 36950. En format de data, això és 2001-03-31.