DIUMENGEPASQUA

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DIUMENGEPASQUA

Retorna la data de Diumenge de Pasqua de l'any indicat.

Sintaxi

DIUMENGEPASQUA(Any)

Any és un nombre enter entre 1583 i 9956 o entre 0 i 99. També podeu calcular altres dies festius afegint-los a aquesta data.

Dilluns de Pasqua = DIUMENGEPASQUA(Any) + 1

Divendres Sant = DIUMENGEPASQUA(Any) - 2

Diumenge de Pentecosta = DIUMENGEPASQUA(Any) + 49

Dilluns de Pentecosta = DIUMENGEPASQUA(Any) + 50

Exemples

=DIUMENGEPASQUA(2000) retorna 23-04-2000.

DIUMENGEPASQUA (2000)+49 retorna el nombre de sèrie intern 36688. El resultat és 11-06-2000. Formata el nombre de la data de sèrie com una data, per exemple amb el format AAAA-MM-DD.