Datum- och tidsfunktioner

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

De här tabellfunktionerna används för att infoga och redigera datum och tider.

Infoga - Funktion - Kategori Datum och tid

Note.png De funktioner vars namn slutar med _ADD eller _EXCEL2003 returnerar samma resultat som motsvarande funktioner i Microsoft Excel 2003 utan suffixen. Funktioner utan suffix ger resultat som är baserade på internationell standard.

LibreOffice hanterar datum och tid internt som numeriska värden. Om du anger talformatet "Tal" för ett datum- eller tidsvärde, så konverteras det till ett tal. 2000-01-01 kl. 12:00 konverteras t.e.x. till 36526,50. Värdet före decimalkommat motsvarar datumet, och värdet efter decimalkommat motsvarar klockslaget. Om du inte vill visa datum och tid i det här talformatet kan du ändra formatet (datum eller tid) efter dina önskemål. Det gör du genom att markera den cell som innehåller datum- eller tidsvärdet, öppna snabbmenyn och välja Formatera celler. Fliken Tal innehåller de funktioner som används för att definiera ett talformat.

Datumbas för dag noll

Datum beräknas som förskjutningar från startdagen noll. Du kan ange dagen noll som något av följande:

Datumbas Använd
'12/30/1899' (standardvärde)
'01/01/1900' (används i den tidigare StarCalc 1.0)
'01/01/1904' (används i Apple-program)

Välj Verktyg – AlternativLibreOffice Calc – Beräkna om du vill markera datumbasen.

Warning.png När du kopierar och klistrar in celler som innehåller datumvärden mellan olika tabeller, måste båda kalkylbladen ha samma datumbasinställning. Om dokumenten har olika datumbaser ändras de visade datumvärdena.

Årtal med två siffror

Under Verktyg – Alternativ' – LibreOffice – Allmänt' finns området Årtal (två siffror). Där anger du den tidsperiod som tvåsiffriga årtal ska gälla. Observera att ändringar som du gör här påverkar några av de följande funktionerna.

Note.png När du anger datum kan snedstreck och bindestreck som används som datumavgränsare tolkas som aritmetiska operatorer. Det innebär att datum som anges i det här formatet inte alltid känns igen som datum, vilket kan resultera i felaktiga beräkningar. Du kan förhindra att datum tolkas som delar av formler genom att omge dem med citattecken, t.ex. "54-07-20".

Funktioner

ÅRDEL

ÅR

ARBETSDAGAR

VECKONR_ADD

VECKONR

VECKODAG

IDAG

TIDVÄRDE

KLOCKSLAG

SEKUND

NU

NETTOARBETSDAGAR

MÅNAD

MINUT

TIMME

SLUTMÅNAD

EDATUM

PÅSKDAGEN

DAGAR360

DAGAR

DAG

DATUMVÄRDE

DATEDIF

DATUM


Related Topics

Funktioner per kategori i LibreOffice WikiHjälp