Datum- och tidsfunktioner

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Infoga - Funktion - Kategori Datum och tid

Note.png De funktioner vars namn slutar med _ADD eller _EXCEL2003 returnerar samma resultat som motsvarande funktioner i Microsoft Excel 2003 utan suffixen. Funktioner utan suffix ger resultat som är baserade på internationell standard.

LibreOffice internally handles a date/time value as a numerical value. If you assign the numbering format "Number" to a date or time value, it is converted to a number. For example, 01/01/2000 12:00 PM, converts to 36526.5. The value preceding the decimal point corresponds to the date; the value following the decimal point corresponds to the time. If you do not want to see this type of numerical date or time representation, change the number format (date or time) accordingly. To do this, select the cell containing the date or time value, call its context menu and select Format Cells. The Numbers tab page contains the functions for defining the number format.

Datumbas för dag noll

Datum beräknas som förskjutningar från startdagen noll. Du kan ange dagen noll som något av följande:

Datumbas Använd
'12/30/1899' (standardvärde)
'01/01/1900' (används i den tidigare StarCalc 1.0)
'01/01/1904' (används i Apple-program)

Välj Verktyg – AlternativLibreOffice Calc – Beräkna om du vill markera datumbasen.

Warning.png När du kopierar och klistrar in celler som innehåller datumvärden mellan olika tabeller, måste båda kalkylbladen ha samma datumbasinställning. Om dokumenten har olika datumbaser ändras de visade datumvärdena.

Årtal med två siffror

In Tools - Options' - LibreOffice - General' you find the area Year (two digits). This sets the period for which two-digit information applies. Note that changes made here have an effect on some of the following functions.

Note.png When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.

Funktioner

ÅRDEL

ÅR

WORKDAYS.INTL

ARBETSDAGAR

VECKONR_ADD

VECKONR

VECKODAG

IDAG

TIDVÄRDE

KLOCKSLAG

SEKUND

NU

NETWORKDAYS.INTL

NETWORKDAYS

MÅNAD

MINUT

TIMME

SLUTMÅNAD

EDATUM

PÅSKDAGEN

DAGAR360

DAGAR

DAG

DATUMVÄRDE

DATEDIF

DATUM


Related Topics

Functions by Category