Funkcije datuma in časa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Te funkcije preglednice se uporabljajo za vstavljanje in urejanje datumov in časov.

Vstavi – Funkcija – Kategorija Datum in čas

Note.png Funkcije, katerih imena se končajo z _ADD ali _EXCEL2003, dajo enake rezultate kot ustrezne funkcije programa Microsoft Excel 2003 brez pripone. Za rezultate, ki temeljijo na mednarodnih standardih, uporabljajte funkcije brez pripone.

LibreOffice interno obravnava vrednost datuma/časa kot številčno vrednost. Če obliko številčenja »Število« dodelite vrednosti datuma ali časa, bo ta vrednost pretvorjena v številko. Primer: 01/01/2000 12:00 PM se pretvori v 36526,5. Vrednost pred decimalno vejico ustreza datumu; vrednost za decimalno vejico ustreza času. Če ne želite takega prikaza datuma ali časa, ustrezno spremenite način zapisa datuma ali časa. To naredite tako, da izberete celico z vrednostjo datuma ali časa, odprete njen kontekstni meni in izberete Oblikuj celice. Na strani zavihka Številke so funkcije za določanje oblike številk.

Osnovni datum za ničelni dan

Datumi se izračunajo kot odmiki od ničelnega datuma. Ničelni dan lahko nastavite na eno od naslednjih izbir:

Osnovni datum Uporabite
'30.12.1899' (privzeto)
'01.01.1900' (StarCalc 1.0)
'01.01.1904' (programska oprema Apple)

Izberite Orodja – Možnosti' – LibreOffice Calc – Izračuni', da izberete zbirko podatkov.

Warning.png Ko kopirate in lepite celice, ki vsebujejo datumske vrednosti, med različnimi preglednicami, morata imeti obe preglednici nastavljen enak osnovni datum. Če se ta razlikuje, se bodo prikazani podatki spremenili!

Dvomestne letnice

V Orodja – Možnosti' – LibreOffice – Splošno' najdete območje Leto (dvomestno). Tu določite obdobje, za katerega velja dvomestna informacija. Spremembe, ki jih naredite tu, vplivajo na nekatere od naslednjih funkcij.

Note.png Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.

Funkcije

YEARFRAC

YEAR

<embed href="text/scalc/01/func_workdays.intl.xhp#workdaysintl"/>

WORKDAY

WEEKNUM_EXCEL2003

WEEKNUM_OOO

WEEKNUM

WEEKDAY

TODAY

TIMEVALUE

TIME

SECOND

NOW

<embed href="text/scalc/01/func_networkdays.intl.xhp#networkdaysintl"/>

NETWORKDAYS

MONTH

MINUTE

ISOWEEKNUM

HOUR

EOMONTH

EDATE

EASTERSUNDAY

DAYS360

DAYS

DAY

DATEVALUE

DATEDIF

DATE


Related Topics

Seznam funkcij po kategorijah