Funkcje daty i godziny

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Wstaw - Funkcja - Kategoria Data i godzina

Note.png Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,

LibreOffice internally handles a date/time value as a numerical value. If you assign the numbering format "Number" to a date or time value, it is converted to a number. For example, 01/01/2000 12:00 PM, converts to 36526.5. The value preceding the decimal point corresponds to the date; the value following the decimal point corresponds to the time. If you do not want to see this type of numerical date or time representation, change the number format (date or time) accordingly. To do this, select the cell containing the date or time value, call its context menu and select Format Cells. The Numbers tab page contains the functions for defining the number format.

Podstawa daty dla dnia zerowego

Daty są obliczane jako odstępy od początkowego dnia zerowego. Dzień zerowy można ustawić tak, aby był jednym z poniższych:

Podstawa daty Użyj
'1899-12-30' (domyślny)
'1900-01-01' (używana w starszym programie StarCalc 1.0)
'1904-01-01' (używane w oprogramowaniu Apple)

Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje' – LibreOffice Calc – Oblicz', aby wskazać bazę danych.

Warning.png W przypadku kopiowania i wklejania komórek zawierających wartości określające daty pomiędzy dwoma arkuszami, w obu dokumentach należy ustawić tę samą podstawę dat. Jeśli podstawy będą różne, wartości określające daty ulegną zmianie.

Dwie cyfry roku

In Tools - Options' - LibreOffice - General' you find the area Year (two digits). This sets the period for which two-digit information applies. Note that changes made here have an effect on some of the following functions.

Note.png When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.

Funkcje

CZĘŚĆ.ROKU

ROK

WORKDAYS.INTL

DZIEŃ.ROBOCZY

NUM.TYG.EXCEL2003

NUM.TYG.OOO

NUM.TYG

DZIEŃ.TYG

DZIŚ

CZAS.WARTOŚĆ

CZAS

SEKUNDA

TERAZ

NETWORKDAYS.INTL

NETWORKDAYS

MIESIĄC

MINUTA

ISO.NUM.TYG

GODZINA

NR.SER.OST.DN.MIES

NR.SER.DATY

WIELKANOC

DNI.360

DNI

DZIEŃ

DATA.WARTOŚĆ

DATA.RÓŻNICA

DATA


Related Topics

Functions by Category