Gegevensstatistieken in Calc

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Gebruik de gegevensstatistieken in Calc om complexe data-analyse uit te voeren

Om aan een complexe statistische of technische analyse te werken, kunt u door Gegevensstatistiek van Calc te gebruiken stappen en tijd besparen. U levert de gegevens en parameters voor elke analyse en de set van gereedschappen maakt gebruik van de juiste statistische of technische functies om de resultaten te berekenen en in een tabel weer te geven.

Steekproeven

Maak een tabel met gegevens uit een andere tabel.

Choose Data - Statistics - Sampling

Steekproefneming staat u toe gegevens uit een brontabel te halen, om een doeltabel te vullen. De steekproef kan random of periodiek zijn.

Note.png Bemonstering wordt rij-gewijs gedaan. Dat betekent, de bemonsterde data zal de hele regel van de brontabel halen en naar een regel in de doeltabel kopiëren.

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Steekproefmethode

Random: Kiest precies Steekproefgrootte rijen op een willekeurige wijze uit de brontabel.

Steekproefgrootte: Aantal regels, van de steekproef, uit de brontabel.

Periodiek: Kiest rijen in een tempo die door Periodiek wordt bepaald.

Periode: het aantal regels dat tijdens het bemonsteren wordt overgeslagen.

Voorbeeld

De volgende gegevens worden gebruikt als voorbeeld van de brongegevenstabel voor bemonstering:

A B C
1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39

Bemonstering met een periode van 2, resulteert in de volgende tabel:

12 22 32
14 24 34
16 26 36
18 28 38

Beschrijvende Statistieken

Vul een tabel in het werkblad met de belangrijkste statistische eigenschappen van de gegevensset.

Menu Gegevens - Statistieken - Beschrijvende statistieken...

Het analysegereedschap voor beschrijvende statistiek genereert een rapport van univariatie statistieken voor gegevens in het invoerbereik en verstrekt informatie over de centrale tendens en variabiliteit van uw gegevens.

Note.png Bekijk voor meer informatie over beschrijvende statistieken het corresponderende Wikipedia artikel.

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen als voorbeeld worden gebruikt

A B C
1 Wiskunde Natuurkunde Biologie
2 47 67 33
3 36 68 42
4 40 65 44
5 39 64 60
6 38 43
7 47 84 62
8 29 80 51
9 27 49 40
10 57 49 12
11 56 33 60
12 57
13 26

De volgende tabel toont de resultaten van de beschrijvende statistiek van de bovenstaande steekproef.

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
Gemiddelde waarde 41.9090909091 59.7 44.7
Standaardfout 3.5610380138 5.3583786934 4.7680650629
Modus 47 49 60
Mediaan 40 64.5 43.5
Variantie 139.4909090909 287.1222222222 227.3444444444
Standaarddeviatie 11.8106269559 16.944681237 15.0779456308
Kurtosis -1.4621677981 -0.9415988746 1.418052719
Scheefheid 0.0152409533 -0.2226426904 -0.9766803373
Bereik 31 51 50
Minimum 26 33 12
Maximum 57 84 62
Som 461 597 447
Aantal 11 10 10

Variantieanalyse (ANOVA)

Produceert de variantieanalyse (ANOVA) van een aangeleverde gegevensset

Menu Gegevens - Statistieken - Variatieanalyse (ANOVA)...

ANOVA is het acronym voor ANalysis Of VAriance. Produceert de analyse van de variantie (ANOVA) van een bepaalde gegevensset

Note.png Bekijk voor meer informatie over ANOVA het corresponderende Wikipedia artikel.

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Type

Selecteer of de analyse voor een Enkele factor of een Twee factor ANOVA is.

Parameters

Alpha: het significantienieveau van de test.

Rijen per steekproef: Bepaalt hoeveel rijen een steekproef bevat.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen als voorbeeld worden gebruikt

A B C
1 Wiskunde Natuurkunde Biologie
2 47 67 33
3 36 68 42
4 40 65 44
5 39 64 60
6 38 43
7 47 84 62
8 29 80 51
9 27 49 40
10 57 49 12
11 56 33 60
12 57
13 26

De volgende tabel geeft de resultaten weer van de Variatieanalyse (ANOVA) van de bovenstaande steekproef.

ANOVA - Enkele-factor
Alfa 0.05
Groeperingen Aantal Som Gemiddelde waarde Variantie
Kolom 1 11 461 41.9090909091 139.4909090909
Kolom 2 10 597 59.7 287.1222222222
Kolom 3 10 447 44.7 227.3444444444
Bron van de variatie SS df MS F P-waarde
Tussen groepen 1876.5683284457 2 938.2841642229 4.3604117704 0.0224614952
Binnen groepen 6025.1090909091 28 215.1824675325
Totaal 7901.6774193548 30

Correlatie

Berekent de correlatie van twee sets van numerieke gegevens.

Menu Gegevens - Statistieken - Correlatie...

De correlatiecoëfficiënt (een waarde tussen -1 en +1) bepaalt hoe sterk twee variabelen aan elkaar verbonden zijn. U kunt de functie CORRELATIE of de Gegevensstatistieken gebruiken om de correlatiecoëfficiënt twee variabelen vinden tussen.

Een correlatiecoëfficiënt van +1 geeft een perfecte positieve correlatie.

Een correlatiecoëfficiënt van -1 geeft een perfecte negatieve correlatie

Note.png Voor meer informatie over statistische correlatie, ga naar http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen als voorbeeld worden gebruikt

A B C
1 Wiskunde Natuurkunde Biologie
2 47 67 33
3 36 68 42
4 40 65 44
5 39 64 60
6 38 43
7 47 84 62
8 29 80 51
9 27 49 40
10 57 49 12
11 56 33 60
12 57
13 26

De volgende tabel toont de resultaten van de correlatie van de steekproef van bovenstaande gegevens.

Correlaties Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
Kolom 1 1
Kolom 2 -0.4029254917 1
Kolom 3 -0.2107642836 0.2309714048 1

Covariantie

Berekent de covariantie van twee sets van numerieke gegevens.

Menu Gegevens - Statistieken - Covariantie...

De covariantie is een maatstaf voor hoeveel twee willekeurige variabelen samen veranderen.

Note.png Voor meer informatie over statistische covariantie, ga naar http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen als voorbeeld worden gebruikt

A B C
1 Wiskunde Natuurkunde Biologie
2 47 67 33
3 36 68 42
4 40 65 44
5 39 64 60
6 38 43
7 47 84 62
8 29 80 51
9 27 49 40
10 57 49 12
11 56 33 60
12 57
13 26

De volgende tabel geeft de resultaten weer van de covariantie van de bovenstaande steekproef.

Covarianties Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
Kolom 1 126.8099173554
Kolom 2 -61.4444444444 258.41
Kolom 3 -32 53.11 204.61

Exponentieel Glad

Levert een afgevlakte gegevensserie

Menu Gegevens - Statistieken - Exponentiële afvlakking...

Exponentiële afvlakking is een filtertechniek die, wanneer op een gegevensset toegepast, afgevlakte resultaten produceert. Het wordt in veel gebieden gebruikt, zoals de beurs, economie en in bemonsterde metingen.

Note.png Voor meer informatie over exponentiële afvlakking, ga naar het overeenkomstige Wikipedia-artikel op Exponential_smoothing.

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Parameters

Afvlakkingsfactor: Een parameter tussen 0 en 1, dat de dempingsfactor Alpha in de afvlakkings-vergelijking is.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee tijdreeksen, één vertegenwoordigt een impulsfunctie voor tijdstip t=0 en de andere een impulsfunctie voor tijdstip t=2.

A B
1 1 0
2 0 0
3 0 1
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0

De resulterende afvlakking hieronder, wordt gedaan met de afvlakkingsfactor van 0,5:

Alfa
0.5
Kolom 1 Kolom 2
1 0
1 0
0.5 0
0.25 0.5
0.125 0.25
0.0625 0.125
0.03125 0.0625
0.015625 0.03125
0.0078125 0.015625
0.00390625 0.0078125
0.001953125 0.00390625
0.0009765625 0.001953125
0.0004882813 0.0009765625
0.0002441406 0.0004882813

Voortschrijdend gemiddelde

Berekent het voortschrijdende gemiddelde van een tijdserie

Menu Gegevens - Statistieken - Voortschrijdend gemiddelde...

Note.png Voor meer informatie over voortschrijdend gemiddelde, ga naar het overeenkomstige Wikipedia-artikel op Moving_average.

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Parameters

Interval: Het aantal steekproeven die in de berekening van het voortschrijdende gemiddelde wordt gebruikt.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee tijdreeksen, één vertegenwoordigt een impulsfunctie voor tijdstip t=0 en de andere een impulsfunctie voor tijdstip t=2.

A B
1 1 0
2 0 0
3 0 1
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0

Resultaten van het voortschrijdende gemiddelde:

Kolom 1 Kolom 2
#N/A #N/A
0.3333333333 0.3333333333
0 0.3333333333
0 0.3333333333
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
#N/A #N/A

t-Test

Berekent de t-Test van twee gegevenssteekproeven.

Menu Gegevens - Statistieken - t-test...

Een t-Test is een statistische hypethesetest dat een Student's t distributie volgt.

Note.png Voor meer informatie over t-test, ga naar het overeenkomstige Wikipedia-artikel op T-test.

Gegevens

Variabele 1 bereik: De verwijzing naar het gebied van de eerste te analyseren gegevensreeks.

Variabele 2 bereik: De verwijzing naar het gebied van de tweede te analyseren gegevensreeks.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de test wordt getoond.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee gegevenssets.

A B
1 28 19
2 26 13
3 31 12
4 23 5
5 20 34
6 27 31
7 28 31
8 14 12
9 4 24
10 0 23
11 2 19
12 8 10
13 9 33

Resultaten voor de t-Test:

De volgende tabel toont de t-Test voor de bovenstaande gegevensreeks:

t-Test
Alfa 0.05
Verondersteld gemiddeld verschil 0
Variabele 1 Variabele 2
Gemiddelde waarde 16.9230769231 20.4615384615
Variantie 125.0769230769 94.4358974359
Waarnemingen 13 13
Pearson-correlatie -0.0617539772
Waargenomen gemiddeld verschil -3.5384615385
Variantie van de verschillen 232.9358974359
df 12
t Stat -0.8359262137
P (T<=t) éénzijdig 0.2097651442
F Kritisch, éénzijdig 1.7822875556
P (T<=t) tweezijdig 0.4195302884
F Kritisch, tweezijdig 2.1788128297

F-Test

Berekent de F-Test van twee gegevenssteekproeven.

Menu Gegevens - Statistieken - F-test...

Een F-Test is een statistische test gebaseerd op de F-verdeling onder de null-hypothese.

Note.png Voor meer informatie over F-test, ga naar het overeenkomstige Wikipedia-artikel op F-test.

Gegevens

Variabele 1 bereik: De verwijzing naar het gebied van de eerste te analyseren gegevensreeks.

Variabele 2 bereik: De verwijzing naar het gebied van de tweede te analyseren gegevensreeks.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de test wordt getoond.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee gegevenssets.

A B
1 28 19
2 26 13
3 31 12
4 23 5
5 20 34
6 27 31
7 28 31
8 14 12
9 4 24
10 0 23
11 2 19
12 8 10
13 9 33

Resultaten voor de F-Test:

De volgende tabel toont de F-Test voor de bovenstaande gegevensreeks:

F-Test
Alfa 0.05
Variabele 1 Variabele 2
Gemiddelde waarde 16.9230769231 20.4615384615
Variantie 125.0769230769 94.4358974359
Waarnemingen 13 13
df 12 12
F 1.3244637524
P (F<=f) rechterzijde 0.3170614146
F Kritisch rechterzijde 2.6866371125
P (F<=f) linkerzijde 0.6829385854
F Kritisch linkerzijde 0.3722125312
P tweezijdig 0.6341228293
F Kritisch, tweezijdig 0.3051313549 3.277277094

Z-Test

Berekent de z-Test van twee gegevenssteekproeven.

Menu Gegevens - Statistieken - t-test...

Note.png Voor meer informatie over Z-test, ga naar het overeenkomstige Wikipedia-artikel op Z-test.

Gegevens

Variabele 1 bereik: De verwijzing naar het gebied van de eerste te analyseren gegevensreeks.

Variabele 2 bereik: De verwijzing naar het gebied van de tweede te analyseren gegevensreeks.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de test wordt getoond.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee gegevenssets.

A B
1 28 19
2 26 13
3 31 12
4 23 5
5 20 34
6 27 31
7 28 31
8 14 12
9 4 24
10 0 23
11 2 19
12 8 10
13 9 33

Resultaten voor de z-Test:

De volgende tabel toont de z-Test voor de bovenstaande gegevensreeks:

z-Test
Alfa 0.05
Verondersteld gemiddeld verschil 0
Variabele 1 Variabele 2
Bekende variantie 0 0
Gemiddelde waarde 16.9230769231 20.4615384615
Waarnemingen 13 13
Waargenomen gemiddeld verschil -3.5384615385
t #DIV/0!
P (Z<=z) éénzijdig #DIV/0!
z Kritisch, éénzijdig 1.644853627
P (Z<=z) tweezijdig #DIV/0!
z Kritisch, tweezijdig 1.9599639845

Chi-square test

Berekent de Chi-square test van een gegevenssteekproef.

Menu Gegevens - Statistieken - Chi-square Test...

Note.png Voor meer informatie over Chi-square-test, ga naar het overeenkomstige Wikipedia-artikel op Chi-square_test.

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de test wordt getoond.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee gegevenssets.

A B
1 28 19
2 26 13
3 31 12
4 23 5
5 20 34
6 27 31
7 28 31
8 14 12
9 4 24
10 0 23
11 2 19
12 8 10
13 9 33

Resultaten voor Chi-square test:

Test van onafhankelijkheid (Chi-Square)
Alfa 0.05
df 12
P-waarde 2.32567054678584E-014
Teststatistiek 91.6870055842
Kritische waarde 21.0260698175

Related Topics

Regressie-analyse