DIES

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DIES

Calcula la diferència entre dos valors de data. El resultat retorna el nombre de dies entre els dos dies.

Sintaxi

DIES(Data2; Data1)

Data1 és la data d'inici i Data2 és la data final. Si la Data2 és anterior a la Data1, el resultat és un nombre negatiu.

Exemples

=DIES("01-01-2010"; ARA()) retorna el nombre de dies des d'avui fins a l'1 de gener del 2010.

=DIES("10-10-1990";"10-10-1980") retorna 3652 dies.