DAG

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DAG

Returnerar dagen för ett givet datumvärde. Dagen returneras som ett heltal mellan 1 och 31. Du kan också ange ett negativt datum- eller tidsvärde.

Syntax

DAG(tal)

tal är som tidvärde ett decimaltal för vilket dagen ska beräknas.

Exempel

DAG(1) returnerar 31 (eftersom LibreOffice börjar räkna från noll den 30 december 1899)

DAG(NU()) returnerar innevarande dag.

=DAG(C4) returnerar 5 om du anger 1901-08-05 i cell C4 (datumvärdet kanske formateras på ett annat sätt när du trycker på Retur.