DATEDIF

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DATEDIF

Den här funktionen returnerar antalet hela dagar, månader eller år mellan start- och slutdatumet.

Syntax

DATEDIF(startdatum; slutdatum; intervall)

Startdatum är det datum från vilket beräkningen görs.

Slutdatum är det datum till vilket beräkningen görs. Slutdatumet måste ligga efter startdatumet i tid.

Intervall är en sträng som kan vara en av följande "d", "m", "y", "ym", "md" or "yd".

Värde för "intervall" Returvärde
"d" Antalet hela dagar mellan start- och slutdatumet.
"m" Antalet hela månader mellan start- och slutdatumet.
"y" Antalet hela år mellan start och slutdatumet.
"ym" Antalet hela månader efter avräkning av hela år mellan start- och slutdatumet.
"md" Antalet hela dagar efter avräkning av hela år och månader mellan start- och slutdatumet.
"yd" Antalet hela dagar efter avräkning av hela år mellan start- och slutdatumet.

Exempel

Födelsedagsberäkning. En man föddes 1974-04-17. Idag är det 2012-06-13.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") ger 38. =DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") ger 1. =DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") ger 27. Han är alltså 38 år, 1 månad och 27 dagar gammal.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"m") ger 457, han har levt i 457 månader.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"d") ger 13937, han har levt i 13937 dagar.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"yd") ger 57, han fyllde år för 57 dagar sedan.