Feltételes formázás

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Válassza a Feltételes formázást bizonyos feltételektől függő formázási stílusok definiálásához. Ha egy cellához már volt társítva stílus, az változatlan marad. Az itt megadott stílus ez után kerül kiértékelésre. Több fajta feltételes formázás használható.

Több feltételt is megadhat, amelyek cellaértékek vagy képletek értékeit kérdezik le. A feltételek az elsőtől az utolsóig sorrendben kerülnek kiértékelésre. Ha az 1. feltétel teljesül, akkor az ehhez tartozó stílus kerül felhasználásra. Ha nem, akkor a 2. feltétel kerül kiértékelésre, és az ahhoz tartozó stílus kerül felhasználásra. Ha ez sem teljesül, akkor a következő feltétel is kiértékelésre kerül, és így tovább.

Válassza a Formátum - Feltételes formázás menüparancsot.

Warning.png A feltételes formázás alkalmazásához engedélyezni kell az Automatikus számítás funkciót. Válassza az Adatok - Számítás - Automatikus számítás menüparancsot (a menüparancs mellett egy pipa jelenik meg, ha engedélyezve van az Automatikus számítás).

Feltétel

Tetszőleges számú feltételt adhat meg.

A feltételes formázás a legördülő mező alábbi bejegyzéseitől függhet:

 • Ha a Minden cella lehetőséget választja, akkor nézze meg a Színskála, Adatsáv, vagy Ikonkészlet magyarázatát alább, attól függően, hogy a feltételes formázáshoz milyen vizuális reprezentációt választ.
 • Ha az A cella értéke lehetőséget választja:

  *Válasszon egy feltételt a legördülő listából a kijelölt cellákra alkalmazandó formátumhoz, és írja be az értéket.
 • Válassza ki a kívánt stílust az Alkalmazandó stílus melletti listából, vagy válassza az Új stílus elemet egy új létrehozásához.
 • Kattintson a Hozzáadás gombra másik feltétel hozzáadásához, vagy az Eltávolítás gombra egy feltétel eltávolításához.
 • A Tartomány mezőben adja meg a feltételes formázás által érintett cellák tartományát. Kattintson a Zsugorítás gombra a párbeszédablak minimalizálásához. A tartomány kiválasztása után kattintson a gombra a párbeszédablakhoz való visszatéréshez.


 • Ha az A képlet lehetőséget választja, akkor adjon meg egy cellahivatkozást. Ha a cellahivatkozás nem nulla, akkor a feltétel illeszkedik.
 • Ha az A dátum lehetőséget választja, akkor nézze meg a Dátum magyarázatát alább.

Színskála

Ez ugyanaz a párbeszédablak, mintha a Minden cella lehetőséget választaná a Feltétel első almenüjében. A színskála tartományra alkalmazása egy két- vagy háromszínű átmenet megjelenítését eredményezi az egyes cellák értékétől függően. Tipikus példa lehet hőmérsékletek tömbje, ahol az alacsonyabb értékek kék színűek, a magasabbak vörösek, a köztes értékeket pedig színátmenet jelzi.

A két szélső színt kell kiválasztania, és jelezni kell a számítás módját. A szín kiszámításának módjai a következők lehetnek: Minimum, Maximum, Százalékosztály, Érték, Százalék, Képlet.

A Minimum és Maximum önmagában is elegendő, mert ezek megtalálhatók a tartományban. A többi lehetőséghez egy értéket (Százalékosztály, Érték, Százalék) vagy cellahivatkozást vagy képletet (Képlet) kell megadni.

Részletes magyarázatért és példákért nézze meg a How to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki című cikket.

Ikonkészlet

Hasznos lehet egy érték elhelyezkedését egy küszöbértékhez képest kirajzolni. Az ikonkészletek segítenek jelezni a küszöbértékeket és kiválasztani a megfelelő ikonokat. Az elérhető ikonkészletek:

 • 3, 4 vagy 5 nyíl
 • 3, 4 vagy 5 szürke nyíl
 • 3 zászló
 • 3 jelzőlámpa (két fajta megjelenés)
 • 3 szimbólum (négyzet, háromszög, kör)
 • 4 piros-fekete kör
 • 4 vagy 5 értékelés
 • 5 negyed

Az egyes ikonok megjelenítésének feltételei megadhatók egy értékhez képest (Érték), a tartományban lévő értékek számának százalékában (Százalék), a tartomány értékeinek százalékában (Százalékosztály) vagy képletként (Képlet).

Részletes magyarázatért és példákért nézze meg a How to use Icon Set Conditional Formating page in TDF Wiki című cikket.

Dátum

Ez a lehetőség a megadott stílust a legördülő mezőben kiválasztott dátumtól függően alkalmazza.

 • Válassza ki a kívánt stílust az Alkalmazandó stílus melletti listából, vagy válassza az Új stílus elemet egy új létrehozásához.
 • Kattintson a Hozzáadás gombra másik feltétel hozzáadásához, vagy az Eltávolítás gombra egy feltétel eltávolításához.
 • A Tartomány mezőben adja meg a feltételes formázás által érintett cellák tartományát. Kattintson a Zsugorítás gombra a párbeszédablak minimalizálásához. A tartomány kiválasztása után kattintson a gombra a párbeszédablakhoz való visszatéréshez.

Feltételes formázás kezelése

Ez az ablak lehetővé teszi a táblázatban definiált összes feltételes formázás megjelenítését.

Válassza a Formátum - Feltételes formázás - Kezelés lehetőséget

Megnyílik a Feltételes formázás kezelése ablak. Itt felveheti, szerkesztheti vagy eltávolíthatja a feltételes formázásokat.

Ha megadott egy feltételes formázást egy cellatartományra, és később új feltételes formázást próbál megadni a tartomány egy részére, akkor megjelenik egy figyelmeztető üzenet, amely felajánlja, hogy a meglévő feltételes formázást szerkessze (a teljes tartományon), vagy egy azt átfedő új feltételes formázást hozzon létre (a kijelölt tartományon)


Related Topics

Feltételes formázása alkalmazása