Beräkna med datum och tid

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I LibreOffice Calc kan du utföra beräkningar på datum och tid eftersom de hämtas från den interna klockan på datorn. Om du exempelvis vill ta reda på exakt hur gammal du är i sekunder eller timmar, gör du så här:

  1. Öppna ett nytt tomt kalkylblad. Skriv in ditt födelsedatum i cell A1, till exempel 64-09-04.
  2. Infoga följande formel i A3: =NU()-A1
  3. När du trycker på Retur visas resultatet i datumformat. Eftersom du ville se skillnaden mellan två datum i antalet dagar måste du formatera cell A3 för tal.
  4. Placera markören i cell A3 och formatera cellen som tal. För att göra det öppnar du snabbmenyn i cell A3 (tryck på högra musknappen) och väljer Formatera celler...
  5. Dialogrutan Formatera celler visas. På fliken Tal är kategorin "Tal" redan markerad. Formatet är angett som "Allmänt", vilket innebär att en beräkning som innehåller datumposter visas som ett datum. Om du vill visa resultatet som ett tal ställer du in talformatet på "-1 234" och stänger dialogrutan genom att trycka på OK.
  6. I cell A3 ser du nu antalet dagar mellan dagens datum och det inmatade datumet.
  7. Mata även in de andra formlerna om du vill: =A3*24 för timmar i A4, =A4*60 för minuter i A5 och =A5*60 för sekunder i A6 och bekräfta inmatningen som beskrivet ovan.

Du ser nu att tiden sedan din födelsedag har beräknats och förts in i de olika enheterna. Värdet i sekunder refererar till tidpunkten då du bekräftade din formel i cell A6 med t.ex. returtangenten. Det här värdet uppdateras inte trots att "nu" ständigt fortsätter. På menyn Verktyg finns visserligen kommandot Cellinnehåll - Automatisk beräkning som är aktiverat enligt standard, men den här automatiken påverkar inte funktionen NU: din dator skulle i så fall bara vara upptagen med att uppdatera tabellen.


Related Topics

Beräkna tidsskillnad