COUNTIFS

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

COUNTIFS

Vrne število vrstic oz. stolpcev, ki ustrezajo pogojem v več obsegih.

Skladnja

COUNTIFS(Obseg1; Pogoj1 [; Obseg2; Pogoj2 [; ...]])

Obseg1 – obvezen argument. Gre za obseg celic, ime imenovanega obsega ali oznako stolpca ali vrstice, ki vsebuje vrednosti za štetje in iskanje skladno s pogojem.

Pogoj1 – obvezen argument. Pogoj v obliki izraza ali sklica na celico z izrazom, ki določa, katere celice se uporabijo pri štetju. Izraz lahko vsebuje besedilo, števila, regularne izraze (če so omogočeni v nastavitvah računanja) ali nadomestne znake (če so omogočeni v nastavitvah računanja).

Obseg2 – neobvezen argument. Obseg2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Obseg1.

Pogoj2 – Neobvezno. Pogoj2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Pogoj1.

Note.png Logično relacijo med pogoji lahko določite z logičnim AND (IN, konjunkcija). V tem primeru se pri štetju upošteva vrstica ali stolpec le, če so vsi pogoji izpolnjeni.
Pogoj mora biti znakovni niz in mora biti v narekovajih ("Pogoj"). Izjema so imena funkcij, sklici na celice in operator znakovne konkatenacije (&).
Operatorji enako (=), ni enako (<>), večje kot (>), večje kot ali enako (>=), manjše kot (<) in manjše kot ali enako (<=) se lahko uporabijo v argumentih pogoja za primerjavo števil.
Funkcija ima lahko največ 500 argumentov, kar pomeni, da lahko navedete 250 parov obsegov in pogojev zanje.
Note.png Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).
Warning.png Če celica vsebuje TRUE, je obravnavana kot 1, če celica vsebuje FALSE, pa kot 0 (nič).
Če sta argumenta Obseg in Pogoj neenakih mer, funkcija vrne napako Nap:502.

Primeri

Oglejte si naslednjo tabelo

A B C
1 Ime izdelka Prodaja Prihodek
2 sirotka 20 65
3 sir 35 85
4 sladoled 20 190
5 led 17 180
6 sirotka-kozja ni ni

Enostavna raba

=COUNTIFS(B2:B6;">=20")

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6 z vrednostmi, večjimi ali enakimi 20. Vrne 3, saj peta in šesta vrstica ne ustrezata pogoju.

=COUNTIFS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Prešteje vrstice, ki v obsegu C2:C6 vsebujejo vrednosti, večje od 70, ter v obsegu C2:C6 vsebujejo vrednosti, večje od ali enake 20. Vrne 2, ker druga, peta in šesta vrstica ne ustrezajo najmanj enemu pogoju.

Uporaba regularnih izrazov in gnezdenih funkcij

=COUNTIFS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6, ki vsebujejo le abecedne znake. Vrne 1, ker le šesta vrstica ustreza pogoju.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6 brez tistih, ki vsebujejo največjo ali najmanjšo vrednost. Vrne 2, ker tretja, peta in šesta vrstica ne ustrezajo najmanj enemu pogoju.

=COUNTIFS(A2:A6;"sir.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Prešteje vrstice, katerih celice se v obsegu A2:A6 začnejo s »sir« in v obsegu B2:B6 ne vsebujejo največje vrednosti iz tega obsega. Vrne 1, ker le druga vrstica ustreza vsem pogojem.

Sklic na celico kot pogoj

Če želite enostavno spremeniti pogoj, ga lahko navedete v posebni celici in uporabite sklic na to celico v pogoju funkcije COUNTIFS. Zgornjo funkcijo lahko tako zapišete na naslednji način:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Če je E2 enako pot, funkcija vrne 1, saj se povezava na celico zamenja z njeno vsebino ter deluje kot zgornja funkcija.


Related Topics

COUNT, COUNTIF, COUNTA, SUMIFS

, AVERAGEIFS

, MAX, MIN

Seznam regularnih izrazov