funkcja LICZ.WARUNKI

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LICZ.WARUNKI function

Zwraca liczbę wierszy lub kolumn, które spełniają kryteria w wielokrotności zakresów.

Składnia

LICZ.WARUNKI(Zakres1; Kryterium1 [; Zakres2; Kryterium2 [; ...]])

Zakres1 – argument wymagany. Zakres komórek, nazwa nazwanego zakresu lub etykieta kolumny, lub wiersz zawierający wartości do zliczenia i znalezienia odpowiadającego kryterium.

Kryterium1 – argument wymagany. Warunek w postaci wyrażenia lub odwołania komórki do wyrażenia, które określa komórki potrzebne do policzenia. Wyrażenie może zawierać tekst, liczby, wyrażenia regularne (jeśli włączone w opcjach obliczeń) lub symbole wieloznaczne (jeśli włączone w opcjach obliczeń).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Kryterium2 – opcjonalne. Kryterium2 i wszystkie następujące oznaczają to samo jak Kryterium1.

Note.png Relacja logiczna pomiędzy kryteriami może być zdefiniowana jako logiczne I (duża litera "i"; spójnik). Innymi słowy, jeśli i tylko jeśli wszystkie podane kryteria są spełnione, wiersz lub kolumna są brane pod obliczenia.
Kryterium musi być wyrażeniem ciągu, w szczególności Kryterium musi być ujęte w cudzysłów ("Kryterium") z wyjątkiem nazw funkcji, odwołań komórki i operatora ciągu połączeń (&).
Operatory równe do (=), nierówne do (<>), większe niż (>), większy niż lub równe do (>=), mniejsze niż (<) i mniejsze niż lub równe do (<=) mogą być użyte w argumentach kryterium do porównywania liczb.
Funkcja może posiadać do 500 argumentów, co oznacza, że można określić 250 par zakresów i kryteriów.
Note.png Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Jeśli komórka zawiera PRAWDA, jest traktowana jak 1. Jeśli zawiera FAŁSZ – jak 0 (zero).
Jeśli zakresy argumentów Zakres i Kryterium mają nierówne wielkości, funkcja zwraca BŁĄD:502.

Przykłady

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A B C
1 Nazwa produktu Sprzedaże Przychód
2 ołówek 20 65
3 ołów 35 85
4 notes 20 190
5 książka 17 180
6 piórnik nie nie

Proste użycie

=LICZ.WARUNKI(B2:B6;">=20")

Oblicza ilość wierszy z zakresu B2:B6 z wartościami większymi niż lub równymi do 20. Zwraca 3, ponieważ piąty i szósty wiersz nie spełniają kryterium.

=LICZ.WARUNKI(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Oblicza ilość wierszy zawierających jednocześnie wartości większe niż 70 w zakresie C2:C6 oraz wartości większe niż lub równe do 20 w zakresie B2:B6.Zwraca 2, ponieważ drugi, piąty i szósty wiersz nie nie spełniają co najmniej jednego kryterium.

Użycie wyrażeń regularnych i funkcji zagnieżdżonych

=LICZ.WARUNKI(B2:B6;"[:alfa:]*")

Oblicza ilość wierszy z zakresu B2:B6, które zawierają wyłącznie symbole alfabetu. Zwraca 1, ponieważ tylko szósty wiersz spełnia kryterium.

=LICZ.WARUNKI(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza ilość wierszy z zakresu B2:B6, wyłączając wiersze z minimalnymi i maksymalnymi wartościami tego zakresu. Zwraca 2, ponieważ trzeci, piąty i szósty wiersz nie spełniają co najmniej jednego kryterium.

=LICZ.WARUNKI(A2:A6;"ołów.*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza ilość wierszy, które odpowiadają wszystkim komórkom z zakresu A2:A6 zaczynającym się od słowa "ołów" i do wszystkich komórek z zakresu B2:B6, oprócz ich maksimum. Zwraca 1, ponieważ tylko drugi wiersz spełnia wszystkie kryteria.

Odwołanie do komórki jako kryterium

Jeśli chcesz łatwo zmienić kryterium, możesz określić je w osobnej komórce i użyć odwołań do tej komórki w warunku funkcji LICZ.WARUNKI. Na przykład: powyższa funkcja może być przepisana następująco:

=LICZ.WARUNKI(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Jeśli E2 = ołów, funkcja zwraca 1, ponieważ łącze do komórki jest zastąpione jego treścią i działa jak funkcja powyżej.


Related Topics

ILE.LICZB, LICZ.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH, SUMA.WARUNKÓW

, ŚREDNIA.JEŻELI

, MAKS, MIN

Lista wyrażeń regularnych