DARABHATÖBB függvény

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DARABHATÖBB függvény

Visszaadja az akár több tartományban található feltételeket teljesítő sorok vagy oszlopok számát.

Szintaxis

DARABHATÖBB(tartomány1; feltétel1 [; tartomány2; feltétel2 [; ...]])

tartomány1 - kötelező argumentum. Cellatartomány, nevesített tartomány neve, illetve oszlop- vagy sorcímke lehet, amely az illeszkedő feltételek számolásához és kereséséhez használandó értékeket tartalmazza.

feltétel1 - kötelező argumentum. Feltétel kifejezésként, vagy kifejezést tartalmazó cellahivatkozásként, amely megadja, mely cellák használandók a számoláshoz. A kifejezés tartalmazhat szöveget, számokat, reguláris kifejezéseket (ha engedélyezett a számítás beállításaiban) vagy helyettesítő karaktereket (ha engedélyezett a számítás beállításaiban).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

feltétel2 - Elhagyható. A feltétel2 és a továbbiak ugyanazt jelentik, mint a feltétel1.

Note.png A feltételek közti logikai kapcsolat logikai ÉS-ként definiálható. Más szóval, az adott sor vagy oszlop akkor és csak akkor lesz figyelembe véve a számláláskor, ha minden feltétel teljesül.
A feltétel karakterlánc-kifejezés kell legyen, azaz a feltételt dupla "idézőjelek" közé kell tenni, a függvénynevek, cellahivatkozások és a karakterlánc-összefűzés operátora (&) kivételével.
Az egyenlő (=), nem egyenlő (<>), nagyobb (>), nagyobb vagy egyenlő (>=), kisebb (<) és kisebb vagy egyenlő (<=) műveleti jelek használhatók a feltétel argumentumaiban számok összehasonlítására.
A függvénynek legfeljebb 500 argumentuma lehet, azaz 250 tartomány és feltétel pár adható meg.
Note.png Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Ha egy cella az IGAZ értéket tartalmazza, az 1-nek számít, ha a HAMIS értéket, az 0-nak.
Ha a Tartomány és Feltétel argumentumok tartományai nem azonos méretűek, akkor a függvény a HIBA:502 üzenetet adja.

Példák

Figyelje meg a következő táblázatot

A B C
1 Termék neve Eladások Bevétel
2 tollbetét 20 65
3 toll 35 85
4 jegyzőkönyv 20 190
5 könyv 17 180
6 tolltartó nem nem

Egyszerű használat

=DARABHATÖBB(B2:B6;">=20")

Megszámolja a B2:B6 tartomány azon sorait, amelyek nagyobbak, vagy egyenlőek 20-szal. A visszaadott érték 3, mert az 5. és 6. sor nem teljesíti a feltételt.

=DARABHATÖBB(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Megszámolja azon sorokat, amelyek a C2:C6 tartományban nagyobbak vagy egyelőek 70-nel, és a B2:B6 tartományban nagyobbak, vagy egyenlőek 20-szal. A visszaadott érték 2, mert a 2., 5. és 6. sorok nem teljesítik legalább az egyik feltételt.

Reguláris kifejezések és beágyazott függvények használata

=DARABHATÖBB(B2:B6;"[:alpha:]*")

Megszámolja a B2:B6 tartomány azon sorait, amelyek csak betűket tartalmaznak. A visszaadott érték 1, mert csak a 6. sor teljesíti a feltételt.

=DARABHATÖBB(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Megszámolja a B2:B6 tartomány azon sorait, amelyek nem a maximális vagy minimális értéket tartalmazzák. A visszaadott érték 2, mert a 3., 5. és 6. sor nem teljesíti legalább az egyik feltételt.

=DARABHATÖBB(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Megszámolja azok sorok számát, amelyek megfelelnek az A2:A6 tartomány "toll" kezdetű celláinak, és a B2:B6 tartomány összes cellájának a maximum kivételével. A visszatérési értéke 1, mert csak a második sor teljesíti az összes feltételt.

Hivatkozás cellára feltételként

Ha egyszerűen szeretne feltételt módosítani, akkor érdemes egy külön cellában megadni, és erre a cellára mutató hivatkozást használni a DARABHATÖBB függvény feltételében. A fenti függvény például átírható a következőképpen:

=DARABHATÖBB(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ha E2 = toll, akkor a függvény az 1 értéket adja vissza, mert a cellahivatkozás az értékével lesz helyettesítve, és a fenti függvényként működik.


Related Topics

DARAB, DARABTELI, DARAB2, SZUMHATÖBB

, ÁTLAGHATÖBB

, MAX, MIN

Reguláris kifejezések listája