TÆL.FLERE.HVIS funktion

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

TÆL.FLERE.HVIS-funktion

Returnerer optælling af rækker eller kolonner, der opfylder kriterierne i flere intervaller.

Syntaks

TÆL.FLERE.HVIS(Område1; Kriterie1 [; Område2; Kriterie2 [; ...]])

Område1 – påkrævet argument. Et område af celler, navnet på et navngivet område eller en etiket for en kolonne eller række, som indeholder værdier for optælling og de korresponderende kriterier.

Kriterium1 – krævet argument. En betingelse i form af et udtryk eller en cellereference med et udtryk som definerer hvilke celler der skal bruges til optælling. Udtrykket kan bestå af tekst, tal, regulære udtryk (hvis aktiveret i beregningsindstillingerne) eller jokertegn (hvis aktiveret i beregningsindstillingerne).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Kriterie2 – Valgfrit. Kriterie2 og alle efterfølgende områder følger samme principper som Område1.

Note.png Den logiske relation imellem kriterier kan defineres som logisk OG (fællesmængde). Altså, hvis og kun hvis alle givne kriterier er opfyldt, bliver en række eller kolonne medtaget ved optælling.
Kriterium skal være et streng udtryk, og dermed, Kriterium skal være omsluttet af citationstegn ("Kriterium") med undtagelse af funktionsnavne , celle referencer og operatoren for sammenkædning af strenge (&).
Operatorerne lig med (=), ikke lig med (<>), større end (>), større end eller lig med (>=), mindre end (<), og mindre end eller lig med (<=) kan benyttes i kriterie argumenter til at sammenligne tal.
Funktionen kan have op til 500 argumenter, hvilket betyder at du kan angive 250 par af områder og kriterier.
Note.png Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Hvis cellen indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis cellen indeholder FALSK – som 0 (nul).
Hvis områder for argumenter Område og Kriterium har forskellige størrelser, returnerer funktionen err:502.

Eksempler

Betragt den følgende tabel

A B C
1 Produktnavn Salg Indtægt
2 blyant 20 65
3 kuglepen 35 85
4 notesblok 20 190
5 bog 17 180
6 penalhus ikke ikke

Simpel brug

=TÆL.FLERE.HVIS(B2:B6;">=20")

Tæller antallet af rækker i området B2:B6 med værdier større end eller lig med 20. Returner 3, fordi den femte og sjette række ikke opfylder kriteriet.

=TÆL.FLERE.HVIS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Tæller mængden af rækker, der samtidigt indeholder værdier større end 70 i C2: C6 område og værdier større end eller lig med 20 i B2: B6 område. Returnerer 2, fordi den anden, den femte og sjette række ikke opfylder mindst ét kriterium.

Bruger regulære udtryk og indlejrede funktioner

=TÆL.FLERE.HVIS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Tæller antallet af rækker i området B2:B6 som alene indeholder alfabetiske tegn. Returnerer 1, fordi kun sjette række opfylder kriteriet.

=TÆL.FLERE.HVIS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Tæller antallet af rækker i området B2:B6, undtaget rækker med minimums- og maksimumsværdier i dette område. Returnerer 2, fordi tredje og sjette række ikke opfylder mindst et af kriterierne.

=TÆL.FLERE.HVIS(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Tæller antallet af rækker der svarer til alle celler i området A2:A6 som begynder med "pen" og til alle celler i området B2:B6 med undtagelse af dettes maksimum. Returnerer 1, fordi kun anden række opfylder alle kriterier.

Reference til en celle som kriterium

Hvis du har brug for nemt at kunne ændre et kriterium, kn du med fordel angive dette i en celle og benytte en reference til denne celle i betingelsen for TÆL.HVIS funktionen. For eksempel, ovenstående funktion kan omskrives til følgende:

=TÆL.FLERE.HVIS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Hvis E2 = pen, returnerer funktionen 1, fordi kæden til cellen erstattes med dennes indhold hvilket svarer til funktionen ovenfor.


Related Topics

TÆL, TÆL.HVIS, TÆLV, SUM.FLERE.HVIS

, MIDDEL.HVIS

, MAKS, MIN

Liste over regulære udtryk