Použití funkce Hledat řešení

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pomocí funkce Hledat řešení lze vypočítat hodnotu, která jako součást vzorce vede k požadovanému výsledku vzorce. Vzorec je definován s několika pevnými hodnotami, jednou proměnnou a s výsledkem vzorce.

Příklad použití funkce Hledat řešení

Pro výpočet ročního zisku vytvořte tabulku s hodnotami investice (C), počtu roků (n) a úrokové míry (i). Vzorec je:

I = C * n* i

Předpokládejme, že úroková sazba i (7,5 %) a počet roků n (1) zůstanou neměnné. Chceme zjistit, jak velká má být investice C, aby bylo dosaženo určitého zisku I. V tomto případě výši investice C, při které bude za rok dosaženo zisku 15 000 dolarů.

Do buněk zadejte hodnoty pro investici C (libovolnou hodnotu, např. 100 000), počet roků n (1) a úrokovou míru i (7,5 %). Do další buňky zadejte vzorec pro výpočet zisku I. Namísto C, n a i použijte odkazy na buňky s příslušnými hodnotami.

  1. Umístěte kurzor do buňky se ziskem I a zvolte Nástroje - Hledat řešení. Zobrazí se dialog Hledat řešení.
  2. V poli Buňka se vzorcem už je vyplněna adresa správné buňky.
  3. Nastavte kurzor do pole Proměnná buňka. Klepněte na buňku, která obsahuje proměnnou hodnotu. V tomto příkladu na buňku s výší investice C.
  4. Do pole Cílová hodnota zadejte požadovaný výsledek. Pro tento příklad hodnotu 15 000. Klepněte na OK.
  5. Zobrazí se dialog s informací, že hledání řešení bylo úspěšné. Klepnutím na Ano vložíte výsledek do buňky s proměnnou.

Related Topics

Hledání řešení