Прилагане на филтри

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Филтрите и разширените филтри позволяват да работите с определени филтрирани редове (записи) от област с данни. В електронните таблици на LibreOffice има различни начини за прилагане на филтри.

  1. Една употреба на функцията AutoFilter е бързо да се покажат само записите с еднакви стойности в определено поле.
  2. В диалога Стандартен филтър можете също да укажете области, които съдържат дадени стойности в определени полета с данни. Чрез стандартния филтър можете да свържете няколко условия с операция логическо И или логическо ИЛИ.
  3. Разширеният филтър разрешава до осем филтриращи условия. При него въвеждате условията директно в листа.
Tip.png За да премахнете филтър, така че да видите отново всички клетки, щракнете в областта, върху която е приложен филтърът, и изберете Данни - Филтър - Нулиране на филтъра.
Note.png Когато изберете няколко реда от област, върху която е приложен филтър, селекцията може да включва както видими, така и скрити от филтъра редове. Ако след това приложите форматиране или изтриете избраните редове, действието се отнася само за видимите редове. Скритите редове не се влияят.
Note.png Това е обратното на редове, скрити ръчно с командата Форматиране - Ред - Скриване. Ръчно скритите редове се изтриват при изтриване на област, която ги съдържа.

Related Topics

Прилагане на автофилтър

Прилагане на разширени филтри

Копиране само на видимите клетки