Använda Autofilter

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Funktionen AutoFilter infogar en kombinationsruta i en eller flera datakolumner. Med denna kan du markera de poster (rader) som du vill visa.

  1. Markera kolumnerna som du vill använda AutoFilter på.
  2. Välj Data - Filter - Autofilter. Kombinatiosnrutans pilar visas i första raden i det markerade området.
  3. Du kör filtret genom att klicka på nedåtpilen i kolumnhuvudet och välja ett objekt i den nedrullningsbara listan.

    Endast de rader vars innehåll uppfyller filterkriteriet visas. De andra raderna filtreras. Du ser om raderna har filtrerats genom att radnumren inte är löpande. Den kolumn som har använts som filter har en annan färg på pilknappen.

När du använder ett ytterligare AutoFilter på en annan kolumn i ett filtrerat dataområde visas endast den filtrerade informationen i de övriga kombinationsfälten.

Om du vill visa alla poster igen väljer du posten "alla" i kombinationsrutan Autofilter. Om du väljer "Standard" visas dialogrutan Standardfilter där du kan konfigurera ett standardfilter. Välj "10 högsta" om du bara vill visa de tio största värdena.

Om du vill sluta använda Autofilter avmarkerar du alla celler som du markerade i steg 1 och väljer Data - Filter - Autofilter igen.

Tip.png För att du ska kunna tilldela ark olika AutoFilter måste du först definiera ett databasområde på varje ark.
Warning.png De aritmetiska funktionerna tar också hänsyn till cellerna som inte visas efter en filtrering. I summan för en hel kolumn ingår till exempel även värdena i de filtrerade cellerna. Använd funktionen DELSUMMA om bara de celler som är synliga efter filtreringen ska tas med.

Related Topics

Använda filter

Filter: Använda filter

Kopiera endast synliga celler

Data - Filter - AutoFilter

DELSUMMA