Automaattisen suodatuksen käyttö

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Automaattinen suodatus -toiminto lisää yhdistelmäruudun yhteen tai useampaan tietosarakkeeseen, niin että vain esitettäväksi aiotut tietueet (rivit) voidaan valita.

  1. Valitse sarakkeet, joilla käytät automaattista suodatusta.
  2. Valitse Tiedot - Suodatus - Automaattinen suodatus. Yhdistelmäruudun nuolet tulevat esille valitun alueen ensimmäiselle riville.
  3. Suorita suodatus napsauttamalla pudotusnuolta sarakkeen otsikossa ja valitsemalla ehto.

    Vain ne rivit, jotka täyttävät asetetun suodatusehdon, jäävät näkyviin. Muut rivit suodatetaan piiloon. Suodatuksen tapahtumisen näkee epäjatkuvista rivinumeroistakin. Suodatukseen käytetty sarake eroaa muista nuolipainikkeen erilaisen värin perusteella.

Kun käytetään automaattiseen suodatukseen lisäsarakkeita, näiden luetteloruudut näyttävät vain suodatuksesta näkyviin jääneitä tietoja.

Jotta kaikki tietueet näkyisivät jälleen, valitaan "Kaikki"-rivi automaattisen suodatuksen yhdistelmäruudusta. Jos valitaan "Oletussuodatin", niinOletussuodatin-valintaikkuna tulee esille. Sillä voi asettaa oletussuodatusehdot. Valitsemalla "10 suurinta" jäljelle jää vain 10 riviä, muita suurempine arvoineen.

Automaattisen suodatuksen lopetus tehdään valitsemalla kaikki vaiheen 1 solut uudestaan ja valitsemalla taas Tiedot - Suodatus - Automaattinen suodatus.

Tip.png Jotta voisi käyttää erilaista automaattista suodatusta eri taulukoille, pitää kullekin taulukolle ensin määrittää tietokanta-alue (tietoluetteloalue).
Warning.png Aritmeettiset funktiot huomioivat myös näkymättömiin suodatetut solut. Esimerkiksi koko sarakkeen summaan lasketaan myös pois suodatetut tiedot. Käytä SUBTOTAL-funktiota, jos vain näkyvät solut lasketaan suodatuksen jälkeen.

Related Topics

Suodattimien käyttö

Suodatus: erityissuodatuksen käyttö

Vain näkyvien solujen kopiointi

Tiedot - Suodatus - Automaattinen suodatus

SUBTOTAL