Aplicació del filtre automàtic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

La funció Filtre automàtic insereix un quadre combinat en una o més columnes de dades amb el qual podreu seleccionar els registres (és a dir, les files) que vulgueu visualitzar.

  1. Seleccioneu les columnes per a les quals vulgueu utilitzar el filtre automàtic.
  2. Trieu Dades - Filtre - Filtre automàtic. Les fletxes del quadre combinat es veuran a la primera fila de l'interval seleccionat.
  3. Executeu el filtre fent clic a la fletxa desplegable de l'encapçalament de la columna i triant un element.

    Només es mostraran les files el contingut de les quals coincideixi amb els criteris del filtre, mentre que la resta de files es filtraran. Per veure si s'ha filtrat alguna fila, fixeu-vos en si els números de les files són discontinus. La columna que s'hagi utilitzat per al filtre s'identificarà amb un color diferent per al botó de fletxa.

Si apliqueu un filtre automàtic addicional a una altra columna d'un interval de dades filtrat, els altres quadres combinats només llistaran les dades filtrades.

Per tornar a visualitzar tots els registres, seleccioneu l'entrada «Tot» al quadre combinat del filtre automàtic. Si trieu «Estàndard» apareixerà el diàleg Filtre estàndard, que us permetrà configurar un filtre estàndard. Trieu l'opció «Els 10 superiors» per a visualitzar només els 10 valors més alts.

Per deixar d'utilitzar el filtre automàtic, torneu a seleccionar totes les cel·les seleccionades al pas 1 i trieu Dades - Filtre - Filtre automàtic.

Tip.png Per assignar filtres automàtics diferents a diversos fulls, primer haureu de definir un interval de base de dades a cada full.
Warning.png Les funcions aritmètiques també tenen en compte les cel·les que no es veuen a causa del filtre que se'ls ha aplicat. Per exemple, la suma d'una columna completa també tindrà en compte els valors de les cel·les filtrades. Apliqueu la funció SUBTOTAL si només voleu que es tinguin en compte les cel·les visibles després d'aplicar un filtre.

Related Topics

Aplicació de filtres

Filtre: aplicació de filtres avançats

Copiar només les cel·les visibles

Dades - Filtre - Filtre automàtic

SUBTOTAL