AVERAGEIFS

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

AVERAGEIFS

Vrne aritmetično sredino vseh celic v obsegu, ki ustrezajo podanim pogojem. Funkcija AVERAGEIFS sešteje vse rezultate, ki se ujemajo z logičnimi preizkusi, in deli to vsoto s številom izbranih vrednosti.

Skladnja

AVERAGEIFS(Obseg_povprečja;Obseg_pogoja1;Pogoj1[;Obseg_pogoja2;Pogoj2[;...]])

Obseg_povprečja – obvezen argument. Gre za obseg celic, ime imenovanega obsega ali oznako stolpca ali vrstice, ki vsebuje vrednosti za izračun povprečja.

Obseg_pogoja1 – obvezen argument. Gre za obseg celic, ime imenovanega obsega ali oznako stolpca ali vrstice, ki vsebuje vrednosti za iskanje ustrezanja pogoju.

Pogoj1 – obvezen argument. Pogoj v obliki izraza ali sklica na celico z izrazom, ki določa, katere celice se uporabijo pri izračunu srednje vrednosti. Izraz lahko vsebuje besedilo, števila, regularne izraze (če so omogočeni v nastavitvah računanja) ali nadomestne znake (če so omogočeni v nastavitvah računanja).

Obseg_pogoja2 – neobvezen argument. Obseg_pogoja2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Pogoj_obsega1.

Pogoj2 – Neobvezno. Pogoj2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Pogoj1.

Note.png Logično relacijo med pogoji lahko določite z logičnim AND (IN, konjunkcija). V tem primeru se pri izračunu srednje vrednosti upošteva vrednost iz ustrezne celice podanega obsega_povprečja le, če so vsi pogoji izpolnjeni.
Pogoj mora biti znakovni niz in mora biti v narekovajih ("Pogoj"). Izjema so le imena funkcij, sklici na celice in operator znakovne konkatenacije (&).
Operatorji enako (=), ni enako (<>), večje kot (>), večje kot ali enako (>=), manjše kot (<) in manjše kot ali enako (<=) se lahko uporabijo v argumentih pogoja za primerjavo števil.
Funkcija ima lahko največ 255 argumentov, kar pomeni, da lahko navedete 127 pogojnih obsegov in pogojev zanje.
Note.png Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).
Warning.png Če je celica v obsegu vrednosti za izračun srednje vrednosti prazna ali vsebuje besedilo, funkcija AVERAGEIFS prezre to celico.
Če celica vsebuje TRUE, je obravnavana kot 1, če celica vsebuje FALSE pa kot 0 (nič).
Če je celoten obseg prazen, vsebuje le besedilo ali pa nobena od vrednosti obsega ne ustreza pogoju (ali poljubna kombinacija teh možnosti), funkcija vrne napako #DIV/0!.
Če obseg vrednosti za izračun srednje vrednosti in poljuben obseg za iskanje pogoja nista enako velika, funkcija vrne napako Nap:502.

Primeri

Oglejte si naslednjo tabelo

A B C
1 Ime izdelka Prodaja Prihodek
2 sirotka 20 65
3 sir 35 85
4 sladoled 20 190
5 led 17 180
6 sirotka-kozja ni ni
Warning.png V vseh spodnjih primerih vsebujejo obsegi za izračun povprečja vrstico številka 6, vendar je prezrta, ker vsebuje besedilo.

Enostavna raba

=AVERAGEIFS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Izračuna srednjo vrednost vseh vrednosti iz obsega B2:B6, ki so večje ali enake 20. Vrne 25, saj peta vrstica ne ustreza pogoju.

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6:">=20";C2:C6;">70")

Izračuna povprečje za vrednosti iz obsega C2:C6, ki so večje od 70, in ustrezajo celicam v B2:B6, ki imajo vrednosti večje ali enake 20. Vrne 137,5, saj druga in peta vrstica ne ustrezata niti enemu pogoju.

Uporaba regularnih izrazov in gnezdenih funkcij

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Izračuna povprečje za vrednosti v obsegu C2:C6, ki ustrezajo vsem vrednostim iz obsega B2:B6, razen največji in najmanjši vrednosti v njem. Vrne 127,5, ker tretja in peta vrstica ne ustrezata niti enemu pogoju.

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;"sir.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Izračuna povprečje za vrednosti iz obsega C2:C6, ki ustrezajo vsem celicam obsega A2:A6, ki se začnejo s »sir«, in vsem celicam iz obsega B2:B6, razen tistim z največjo vrednostjo. Vrne 65, ker le druga vrstica ustreza vsem pogojem.

Sklic na celico kot pogoj

Če želite enostavno spremeniti pogoj, ga lahko navedete v posebni celici in uporabite sklic na to celico v pogoju funkcije AVERAGEIFS. Zgornjo funkcijo lahko tako zapišete na naslednji način:

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Če je E2 = sir, funkcija vrne 65, saj se povezava na celico zamenja z njeno vsebino.


Related Topics

AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF

, SUMIFS

, COUNTIFS

, MAX, MIN

Seznam regularnih izrazov