ÁTLAGHATÖBB függvény

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ÁTLAGHATÖBB függvény

Visszaadja egy tartomány több feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHATÖBB függvény összeadja a logikai teszteknek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

Szintaxis

ÁTLAGHATÖBB(átlagolandó_tartomány; feltételtartomány1; feltétel1 [; feltételtartomány2; feltétel2 [; ...]])

átlagolandó_tartomány - kötelező argumentum. Cellatartomány, nevesített tartomány neve, illetve oszlop- vagy sorcímke lehet, amely az átlag számításához használandó értékeket tartalmazza.

feltételtartomány1 - kötelező argumentum. Cellatartomány, nevesített tartomány neve, illetve oszlop- vagy sorcímke lehet, amely az illeszkedő feltételek kereséséhez használandó értékeket tartalmazza.

feltétel1 - kötelező argumentum. Feltétel kifejezésként, vagy kifejezést tartalmazó cellahivatkozásként, amely megadja, mely cellák használandók az átlag kiszámításához. A kifejezés tartalmazhat szöveget, számokat, reguláris kifejezéseket (ha engedélyezett a számítás beállításaiban) vagy helyettesítő karaktereket (ha engedélyezett a számítás beállításaiban).

feltételtartomány2 - Elhagyható. A feltételtartomány2 és a továbbiak ugyanazt jelentik, mint a feltételtartomány1.

feltétel2 - Elhagyható. A feltétel2 és a továbbiak ugyanazt jelentik, mint a feltétel1.

Note.png A feltételek közti logikai kapcsolat logikai ÉS-ként definiálható. Más szóval, az adott átlagolandó_tartomány megfelelő cellájának értéke akkor és csak akkor lesz figyelembe véve az átlag számításakor, ha minden feltétel teljesül.
A feltétel karakterlánc-kifejezés kell legyen, azaz a feltételt dupla "idézőjelek" közé kell tenni, a függvénynevek, cellahivatkozások és a karakterlánc-összefűzés operátora (&) kivételével.
Az egyenlő (=), nem egyenlő (<>), nagyobb (>), nagyobb vagy egyenlő (>=), kisebb (<) és kisebb vagy egyenlő (<=) műveleti jelek használhatók a feltétel argumentumaiban számok összehasonlítására.
A függvénynek legfeljebb 255 argumentuma lehet, azaz 127 feltételtartomány és feltétel pár adható meg.
Note.png Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Ha az átlag számítására használt értéktartomány egy cellája szöveget tartalmaz, akkor az ÁTLAGHATÖBB függvény figyelmen kívül hagyja azt a cellát.
Ha egy cella az IGAZ értéket tartalmazza, az 1-nek, ha a HAMIS értéket tartalmazza, az 0-nak lesz tekintve.
Ha a teljes tartomány üres, csak szöveget tartalmaz, vagy a feltételeknek egyik érték sem felel meg (vagy ezek kombinációja), akkor a függvény #ZÉRÓOSZTÓ! hibát ad vissza.
Ha az átlag számítására használt értékek tartománya és a feltételek keresésére használt bármely tartomány eltérő méretű, akkor a függvény Hiba:502 jelzést ad vissza.

Példák

Figyelje meg a következő táblázatot

A B C
1 Termék neve Eladások Bevétel
2 tollbetét 20 65
3 toll 35 85
4 jegyzőkönyv 20 190
5 könyv 17 180
6 tolltartó nem nem
Warning.png A lentebbi összes példában az átlagszámításhoz használt tartományok tartalmazzák a 6. sort, de mivel szöveget tartalmaz, figyelmen kívül marad.

Egyszerű használat

=ÁTLAGHATÖBB(B2:B6;B2:B6;">=20")

Kiszámítja a B2:B6 tartomány azon értékeinek átlagát, amelyek nagyobbak, vagy egyenlőek 20-szal. A visszaadott érték 25, mert az 5. sor nem vesz részt a számításban.

=ÁTLAGHATÖBB(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Kiszámítja a C2:C6 tartomány 70-nél nagyobb értékeinek átlagát, amelyek megfelelnek a B2:B6 20-nál nagyobb vagy egyenlő értéket tartalmazó celláinak. Visszatérési értéke 137,5, mert a második és ötödik sorok nem teljesítenek legalább egy feltételt.

Reguláris kifejezések és beágyazott függvények használata

=ÁTLAGHATÖBB(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Kiszámítja a C2:C6 tartomány azon értékeinek átlagát, amelyek megfelelnek a B2:B6 tartomány értékeinek, a minimális és maximális értékek kivételével. A visszatérési értéke 127,5, mert a harmadik és ötödik sorok nem teljesítenek legalább egy feltételt.

=ÁTLAGHATÖBB(C2:C6;A2:A6;"toll.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Kiszámítja a C2:C6 tartomány értékeinek átlagát, amelyek megfelelnek az A2:A6 tartomány "toll" kezdetű celláinak, és a B2:B6 tartomány összes cellájának a maximum kivételével. A visszatérési értéke 65, mert csak a második sor teljesíti az összes feltételt.

Hivatkozás cellára feltételként

Ha egyszerűen szeretne feltételt módosítani, akkor érdemes egy külön cellában megadni, és erre a cellára mutató hivatkozást használni az ÁTLAGHATÖBB függvény feltételében. A fenti függvény például átírható a következőképpen:

=ÁTLAGHATÖBB(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ha E2 = toll, akkor a függvény a 65 értéket adja vissza, mert a cellahivatkozás az értékével lesz helyettesítve.


Related Topics

AVERAGE, AVERAGEA, ÁTLAGHA

, SZUMHATÖBB

, DARABHATÖBB

, MAX, MIN

Reguláris kifejezések listája