Funktio Shell [ajonaikainen]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Shell aloittaa toisen sovelluksen ja määrittelee vastaavan ikkunatyylin, mikäli tarpeen.

Syntaksi

Shell (polun_nimi As String[, ikkunatyyli As Integer][, param1 As String][, bSync])

Parametri:

Polun_nimi

Käynnistettävän ohjelman koko nimi ja polku.

Ikkunatyyli

Ikkunatyyli on valinnainen kokonaislukulauseke, joka määrittää suoritettavan ohjelman ikkunan tyylin. Seuraavat arvot ovat käytettävissä:

0 kohdistus piilossa olevassa ohjelmaikkunassa
1 kohdistus vakiokokoisessa ohjelmaikkunassa
2 kohdistus pienennetyssä ohjelmaikkunassa
3 kohdistus suurennetussa ohjelmaikkunassa
4 vakiokokoinen ohjelmaikkuna, ei kohdistusta
6 pienennetty ohjelmaikkuna, kohdistus säilyy aktiivisessa ikkunassa
10 Täysruutunäyttö

Param1

Param1 on mikä tahansa merkkijono lauseke, joka määrittää välitettävän komentorivin.

bSync

Jos tämä parametri asetetaan true-arvoksi, Shell-komento ja kaikki LibreOffice-ohjelmiston tehtävät odottavat, kunnes shell-prosessi on päättynyt. Kun parametri on false-arvoinen, shell-funktio palaa välittömästi. Oletusarvona on false.

Virheiden koodit

5 Virheellinen proseduurikutsu

53 Tiedostoa ei löydy

73 Ei käytössä

Esimerkki

Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub