Shell-funktion [kørselstid]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Starter et andet program og definerer den tilsvarende vinduesstil, om nødvendigt.

Syntaks

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer][, Param As String][, bSync])

Parameter

Pathname

Komplet sti og programnavn for programmet som du vil starte.

Windowstyle

Valgfrit heltalsudtryk, som angiver stilen af vinduet som programmet bliver udført i. De følgende værdier er mulige:

0 Fokus er på det skjulte programvindue.
1 Fokus er på programvinduet i standardstørrelse.
2 Fokus er på det minimerede programvindue.
3 Fokus er på det maksimerede programvindue.
4 Standard størrelse programvindue, uden fokus.
6 Minimeret programvindue, fokus forbliver på det aktive vindue.
10 Fuld-skærmvisning.

Param

Ethvert strengudtryk, der angiver kommandolinjen som vil passere.

bSync

Hvis denne værdi er sat til true, vil kommandoen Shell og alle LibreOffice opgaver vente indtil shell-processen færdiggøres. Hvis værdien er sat til false, returnerer shell'et direkte. Standardværdien er false.

Fejlkoder

5 Ugyldigt Procedurekald

53 Fil ikke fundet

73 Ikke implementeret

Eksempel

Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub