Funkce Shell [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Spustí další aplikaci a v případě potřeby definuje příslušný styl okna.

Syntaxe

Shell (NázevCesty As String[, StylOkna As Integer][, Param As String][, bSync])

Parametr

NázevCesty

Kompletní cesta a název programu, který chcete spustit.

StylOkna

Volitelný číselný výraz určující styl okna, ve kterém se program spustí. Jsou možné následující hodnoty:

0 Je zaměřeno skryté okno programu.
1 Je zaměřeno okno programu ve standardní velikosti.
2 Je zaměřeno minimalizované okno programu.
3 Je zaměřeno maximalizované okno programu.
4 Standardní velikost okna, není zaměřeno.
6 Minimalizované okno programu, zaměřeno zůstává aktivní okno.
10 Zobrazení na celou obrazovku.

Param

Libovolný řetězec určující parametry předávané na příkazové řádce.

bSync

Je-li tato hodnota nastavena na True, příkaz Shell a všechny procesy LibreOffice čekají, dokud neskončí spuštěný program. Je-li tato hodnota nastavena na False, řízení se okamžitě předá zpět. Výchozí hodnota je False.

Chybové kódy

5 Neplatné volání procedury

53 Soubor nenalezen

73 Neimplementováno

Příklad

Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub