Функция Shell [библиотечна]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Стартира друго приложение и ако е необходимо определя съответния стил на прозорец.

Синтаксис

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer][, Param As String][, bSync])

Параметър

Pathname

Пълен път и име на програмата, която да бъде стартирана.

Windowstyle

Незадължителен целочислен параметър – стил на прозореца, в който се изпълнява програмата. Възможни са следните стойности:

0 Фокусът е върху скрития прозорец на програмата.
1 Фокусът е върху прозорец на програмата с нормален размер.
2 Фокусът е върху минимизиран прозорец на програмата.
3 Фокусът е върху максимизирания прозорец на програмата.
4 Прозорец на програмата със стандартен размер, без фокус.
6 Минимизиран прозорец на програмата, фокусът остава в текущия прозорец.
10 Показване върху целия екран.

Param

Израз със стойност низ, съдържащ командния ред за програмата.

bSync

Ако тази стойност е True, командатаShell и всички задачи на LibreOffice ще чакат завършването на процеса. Ако стойността е False, управлението се връща директно. Подразбираната стойност е False.

Кодове за грешка

5 Невалидно извикване на процедура

53 Файлът не е намерен

73 Не е реализирано

Пример

Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub