Runtime-funktioner

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I detta avsnitt beskrivs runtime-funktioner i LibreOffice Basic.

In- och utmatningsfunktioner för bildskärm

I detta avsnitt beskrivs runtime-funktioner som används för att visa dialogrutor för in- och utmaning av data.

In- och utmatningsfunktioner för filer

Funktionerna i den här kategorin används för att skapa och hantera datafiler.

Datum- och tidsfunktioner

Använd de uttryck och funktioner som beskrivs här för att utföra datum- och tidsberäkningar.

Felhanteringsfunktioner

Följande instruktioner och funktioner används för att definiera hur LibreOffice Basic hanterar felkoder.

Logiska operatorer

Följande logiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Matematiska operatorer

Följande matematiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Numeriska funktioner

Följande numeriska funktioner utför beräkningar. Matematiska och logiska operatorer beskrivs i ett särskilt avsnitt. Funktioner skiljer sig från operatorer på så sätt att en funktion skickar argument och returnerar ett resultat, medan en operator kombinerar två numeriska uttryck och returnerar ett resultat.

Styra programkörningen

Följande uttryck används för att styra körningen av ett program.

Variabler

Följande uttryck och funktioner används i samband med variabler. Du kan använda dessa funktioner för att deklarera eller definiera variabler, för att konvertera variabler från en typ till en annan eller för att fastställa en variabels typ.

Jämförelseoperatorer

Nedan beskrivs de jämförelseoperatorer som är tillgängliga.

Strängar

Följande instruktioner och funktioner används i samband med strängar.

Andra kommandon

Det här är en lista över funktioner och satser som inte tillhör andra kategorier.