RTrim Fonksiyonu [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bir karakter dizisinin sonundaki boşlukları siler.

Bakınız:LTrim Fonksiyonu

Sözdizimi:

RTrim (Text As String)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Text: Herhangi bir karakter dizisi.

Hata Kodları

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub