Funktio RTrim [ajonaikainen]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poistetaan välilyönnit merkkijonon lopusta.

Katso myös: Funktio LTrim

Syntaksi:

RTrim (teksti1 As String)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa merkkijonolauseke.

Virheiden koodit

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub