Функция RTrim [библиотечна]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Изтрива интервалите в края на низ.

Виж също: функция LTrim

Синтаксис:

RTrim (Text As String)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Text: израз със стойност низ.

Кодове за грешка

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub