Programiranje v jeziku LibreOffice Basic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tukaj najdete splošne informacije o delu z makri in z LibreOffice Basicom.

Osnove

Ta odsek ponuja osnove za delo z LibreOffice Basicom.

Skladnja

Ta odsek opisuje osnovno skladnjo elementov LibreOffice Basica. Za podrobnejši opis se obrnite na Vodnika za LibreOffice Basic, ki je na voljo ločeno.

Integrirano razvojno okolje (IDE)

Ta odsek opisuje integrirano razvojno okolje za LibreOffice Basic.

Dogodkovno vodeni makri

Ta odsek opisuje, kako lahko dodelite programe v Basicu dogodkom v programu.