Programmeren met LibreOffice BASIC

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hier vindt u algemene informatie over het werken met macro's en LibreOffice BASIC.

Grondbeginselen

In deze sectie worden de grondbeginselen voor het werken met LibreOffice BASIC uiteengezet.

Syntaxis

In het volgende gedeelte kunt u meer vinden over de basis syntaxiselementen van LibreOffice BASIC. Voor een gedetailleerde beschrijving kijkt u in de LibreOffice BASIC Guide die afzonderlijk beschikbaar is.

Integrated Development Environment (IDE)

Dit gedeelte beschrijft de IDE (Integrated Development Environment) voor LibreOffice Basic.

Gebeurtenis gestuurde macro's

In deze sectie wordt beschreven hoe u BASIC-programma's aan programmagebeurtenissen toewijst.