İletişim Öğesi Denetimleri için Programlama Örnekleri

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Aşağıdaki örnekler "Dialog1" adında yeni bir iletişim öğesi içindir. İletişim öğesini oluşturmak ve şu kontrolleri eklemek için iletişim ögesi düzenleyici içindeki Araç Kutusu çubuğu üzerindeki araçları kullanın: "CheckBox1" adında bir Onay Kutusu, "Label1" adında bir Etiket Alanı, "CommandButton1" adında bir Düğme, ve "ListBox1" adında bir Liste Kutusu.

Warning.png Bir nesne değişkenine kontrol eklediğinizde büyük harf - küçük harf konusunda tutarlı olun.

İletişim Öğelerinin Yüklenmesi için Genel İşlev

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

İletişim Öğesi Görüntüler

REM değişkenlerin genel tanımları
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Programdaki Kontrollerin Özelliklerini Oku veya Düzenle

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM iletişim öğesi modeli al
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM Label1 metnini göster
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM Label1 kontrolü için yeni metin ayarla
oLabel1.Text = "Yeni Dosyalar"
REM CheckBox1 kontrolü için model özelliklerini göster
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM kontrol kipi için CheckBox1'e yeni durum ayarla
  oCheckBox1Model.State = 1
REM CommandButton1 kontrolü için model özelliklerini göster
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM CommandButton1 kontrolünün özelliklerini göster
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM iletişim öğesini yürüt
  oDialog1.Execute()
End Sub

Liste Kutusuna yeni bir Girdi ekle

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM ListBox'a yeni giriş ekler
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListeKutusu.additem("Yeni öğe" & iSayim,0)
End Sub

Liste kutusundan bir Girdi kaldır

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM ListBox'tan ilk girişi sil
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

İletişim ögeleri düzenleyicisinde denetim özelliklerini değiştirme

Temel İletişim Öğesi Oluştur

iletişim düzenleyicisinde kontrol oluşturma

Program Kodu ile Pencere Açılışı