Programski primeri za kontrolnike v urejevalniku pogovornih oken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sledeči primeri so za novo pogovorno okno, imenovano »Pogovorno okno 1«. V urejevalniku pogovornih oken uporabite orodja v vrstici Kontrolniki, s katerimi lahko ustvarite pogovorno okno in dodate naslednje kontrolnike: potrdilno polje z imenom »Potrdilno polje 1«, a polje z nalepko z imenom »Napis 1«, gumb z imenom »Gumb1« in seznamsko polje z imenom »Seznamsko polje 1«.

Warning.png Pazite na velike in male črke v imenih, ko kontrolniku dodelite predmetno spremenljivko.

Globalna funkcija za nalaganje pogovornih oken

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Prikaz pogovornega okna

REM globalna definicija spremenljivk
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Pregledovanje in urejanje lastnosti kontrolnikov v programu

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM najdi model pogovornega okna
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM prikaži besedilo za Napis1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM določi novo besedilo za kontrolnik Napis1
oNapis1.Text = "Nove datoteke"
REM prikaži lastnosti kontrolnika CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM določi novo stanje za kontrolnik CheckBox1 za model kontrolnika
  oCheckBox1Model.State = 1
REM prikaži modelne lastnosti kontrolnika CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM prikaži lastnosti kontrolnika CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM izvedi pogovorno okno
  oDialog1.Execute()
End Sub

Dodaj vnos na seznamsko polje

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM doda nov vnos v polje ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oSezPolje.additem("Nov vnos" & iStevec,0)
End Sub

Odstrani vnos iz seznamskega polja

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM odstrani prvi vnos iz kontrolnika ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Spreminjanje lastnosti kontrolnika v urejevalniku pogovornih oken

Ustvarjanje pogovornega okna Basic

Izdelava kontrolnikov v urejevalniku pogovornih oken

Prikaz pogovornega okna s programsko kodo