Programmeervoorbeelden voor besturingselementen in de dialoogeditor

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

In de volgende voorbeelden maakt u een nieuw dialoogvenster met de naam Dialoog1. Gebruik de werktuigen op de werkbalk Besturingselementen van de dialoogeditor om het dialoogvenster te maken, en de volgende besturingselementen toe te voegen: een keuzevak met de naam CheckBox1, een titelveld met de naam Label1, een knop met de naam CommandButton1, en een keuzelijst met de naam ListBox1.

Warning.png Wees consistent met hoofdletters en kleine letters wanneer u een besturingselement aan een objectvariabele koppelt.

Algemene functie voor het laden van dialoogvensters

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Een dialoogvenster weergeven

REM algemene definitie van variabelen
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Eigenschappen van besturingselementen in het programma lezen of bewerken

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM neem het model van het dialoogvenster
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM geef de tekst van Label1 weer
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM stel nieuwe tekst in voor besturingselement Label1
oLabel1.Text = "Nieuwe bestanden"
REM geef de modeleigenschappen weer van het besturingselement CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM stel nieuwe status in voor CheckBox1 voor het model van het besturingselement
  oCheckBox1Model.State = 1
REM geef de modeleigenschappen weer van het besturingselement CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM geef de eigenschappen weer van het besturingselement CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM dialoogvenster uitvoeren
  oDialog1.Execute()
End Sub

Een item aan een keuzelijst toevoegen

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM voegt een nieuw item toe aan de keuzelijst
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oKeuzelijst.additem("Nieuw Item" & iTeller,0)
End Sub

Een item uit een keuzelijst verwijderen

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM verwijder het eerste item uit de keuzelijst
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Eigenschappen van besturingselementen in de dialoogeditor wijzigen

Een BASIC-dialoogvenster maken

Besturingselementen in de dialoogeditor maken

Een dialoogvenster openen met programmacode