Programmeringseksempler for kontrollelementer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

De følgende eksemplene beskriver et nytt dialogvindu kalt «Dialog1». Bruk kontrollelementene på verktøylinjen Verktøykasse i dialogredigeringa for å lage dialogvinduet og legge til følgende kontrollelementer: en Avkryssingsboks kalt «CheckBox1», et Etikettfelt kalt «Label1», en Knapp kalt «CommandButton1» og en Listeboks kalt «ListBox1».

Warning.png Vær konsekvent med små/store bokstaver når du kobler et kontrollelement til en objekt-variabel.

Overordnet funksjon for å laste dialogvinduer

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Visning av et dialogvindu

REM global definisjon av variabler
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Se på, eller rediger egenskapene til kontrollelementene i et program

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM hent dialogmodell
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM vis tekst for Etikett1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM sett ny tekst for Kontrolletikett1
oLabel1.Text = "Nye Filer"
REM vis modellegenskapene for Avkryssingsboks1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM sett ny tilstand for Avkryssingsboks1 for kontrollmodell
  oCheckBox1Model.State = 1
REM vis modellegenskapene for Kommandoknapp1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM vis modellegenskapne for Kommandoknapp1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM kjør dialogvinduet
  oDialog1.Execute()
End Sub

Legg til en oppføring i en listeboks

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM legg til et nytt element i listeboksen
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("Nytt element" & iCount,0)
End Sub

Fjern en oppføring fra en listeboks

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM Fjern det første elementet i ein Listeboks
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Endring av egenskapene til kontrollelementer i redigeringsprogrammet for dialogvinduer

Lage et dialogvindu i Basic

Sette inn kontrollelementer i dialogvindu

Åpne et dialogvindu med makrokode