Ohjelmointiesimerkkejä: ohjausobjektit valintaikkunan muokkaimessa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Seuraavat esimerkit koskevat uutta, "Dialog1"-nimistä valintaikkunaa. Muokkaimen Työkalulaatikko-palkin työkaluja käytetään valintaikkunan luomiseen. Lisätään seuraavat ohjausobjektit oletusnimin: valintaruutu nimellä "CheckBox1", selitekenttä nimellä "Label1", painike nimellä "CommandButton1" ja luetteloruutu nimellä "ListBox1".

Warning.png Objektimuuttujien, kuten ohjausobjektien, nimissä SUUR- ja pienaakkoset ovat merkitseviä!

Globaali funktio valintaikkunoiden lataamiseen

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Valintaikkunan näyttäminen

REM muuttujien globaali määrittely
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Luetaan tai muokataan ohjausobjektin ominaisuuksia ohjelmassa

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM haetaan valintaikkunamalli
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM näytetään Label1-teksti
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM ohjausobjekti Label1 saa uuden tekstin
oLabel1.Text = "Uudet tiedostot"
REM näytetään CheckBox1-ohjausobjektin malliominaisuudet
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM asetetaan uusi tila CheckBox1-ohjausobjektille malliin
  oCheckBox1Model.State = 1
REM näytetään CommandButton1-ohjausobjektin malliominaisuudet
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM näytetään CommandButton1-ohjausobjektin ominaisuudet
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM suoritetaan valintaikkuna
  oDialog1.Execute()
End Sub

Lisätään rivi luetteloruutuun

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM lisätään rivi luetteloruutuun
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Rivin poistaminen luetteloruudusta

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM poistetaan rivi luetteloruudusta
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Ohjausobjektin ominaisuuksien muuttaminen valintaikkunan muokkaimessa

Basic-valintaikkunoiden luominen

Ohjausobjektien luominen valintaikkunamuokkaimessa

Valintaikkunan avaaminen ohjelmakoodilla