Programmeringseksempler for kontrolelementer i dialogeditoren

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Følgende eksempler er for en ny dialog kaldet "Dialog1". Brug værktøjerne på værktøjslinjen Værktøjskasse i dialogeditoren for at oprette dialogen, og tilføj følgende kontrolelementer: et afkrydsningsfelt kaldet "CheckBox1", et etiketfelt kaldet "Label1", en knap kaldet "CommandButton1" og en rulleliste kaldet "ListBox1".

Warning.png Vær konsistent med store og små bogstaver når du hæfter et kontrolelement til en objektvariabel.

Global funktion til indlæsning af dialoger

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Visning af en dialog

REM global definition af variable
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Læs eller rediger egenskaber for kontrolelementer i programmet

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM hent dialogmodel
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM vis tekst på Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM indstil ny tekst for kontrolelementet Label1
oLabel1.Text = "New files"
REM vis Modelegenskaber for kontrolelementet CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM indstil ny tilstand for CheckBox1 til model af kontrol
  oCheckBox1Model.State = 1
REM vis modelegenskaber for kontrolelement CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM vis egenskaber for kontrolelement CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM udfør dialog
  oDialog1.Execute()
End Sub

Tilføjelse af et element til en ListBox

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM Tilføjer et nyt element til ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("Nyt element" & iCount,0)
End Sub

Fjernelse af et element fra en ListBox

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM fjern det første element fra ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Ændring af egenskaberne på kontrolelementer i dialogeditoren

Oprettelse af en Basic-dialog

Oprettelse af kontrolelementer i dialogeditoren

Åbning af en dialog med programkode