Příklady programů pro ovládací prvky v Editoru dialogových oken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Následující příklady jsou pro nové dialogové okno nazvané "Dialog1". Vytvořte dialogové okno pomocí nástrojů z lišty Nástroje v editoru dialogových oken a přidejte následující ovládací prvky: zaškrtávací pole nazvané "CheckBox1", pole popisku nazvané "Label1", tlačítko nazvané "CommandButton1" a seznam nazvaný "ListBox1".

Warning.png Při propojení ovládacího prvku k proměnné objektu použijte jednotnou velikost písma (velká nebo malá písmena).

Globální funkce pro načítání dialogových oken

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Zobrazení dialogového okna

REM globální definice proměnných
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Čtení nebo úpravy vlastností ovládacích prvků v programu

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM získat model dialogového okna
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM zobrazit text Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM nastavit nový text pro ovládací prvek Label1
oLabel1.Text = "Nové soubory"
REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM nastavit nový stav pro model ovládacího prvku CheckBox1
  oCheckBox1Model.State = 1
REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM spustit dialogové okno
  oDialog1.Execute()
End Sub

Přidání položky do seznamu

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM přidat nový záznam do ListBoxu
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Odebrání položky ze seznamu

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM odstranit první položku z ListBoxu
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Změna vlastností ovládacích prvků v Editoru dialogových oken

Vytvoření dialogového okna v aplikaci Basic

Vytvoření ovládacích prvků v Editoru dialogových oken

Zobrazení dialogového okna pomocí kódu programu