Program kodu ile İletişim Öğesi açma

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice TEMEL penceresi içinde oluşturduğunuz bir iletişim öğesi için, iletişim öğesinin atandığı Modülün ad sekmesini tıklayarak iletişim öğesi düzenleyicisinden çıkın. Ad sekmesi pencerenin altındadır.

Dialog1Show adında bir altyordam için aşağıdaki kodu girin. Bu örnekte, oluşturduğunuz iletişim öğesinin adı "Dialog1" olacaktır:

Sub Dialog1Show
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

"LoadDialog" kullanmadan kodu şöyle çağırabilirsiniz:

Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Bu kodu yürüttüğünüzde, "Dialog1" öğesi açılır. İletişim öğesini kapatmak için, başlık çubuğundaki kapatma düğmesine (x) tıklayın.


Related Topics

İletişim ögeleri düzenleyicisinde denetim özelliklerini değiştirme

Temel İletişim Öğesi Oluştur

iletişim düzenleyicisinde kontrol oluşturma

İletişim Öğesi Denetimleri için Programlama Örnekleri