Prikaz pogovornega okna s programsko kodo

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

V oknu LibreOffice BASIC za pogovorno okno, ki ste ga ustvarili, zapustite urejevalnik pogovornih oken s klikom na imenski zavihek modula, kateremu je pogovorno okno dodeljeno. Zavihek z imenom je na dnu okna.

Vnesite sledečo kodo za proceduro imenovano PrikaziPogOkno1. V tem primeru je ime pogovornega okna, ki ste ga ustvarili, »Pogovorno okno 1«:

Sub Dialog1Show
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Brez uporabe »LoadDialog« lahko prikličete kodo takole:

Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Ko zaženete to kodo, se bo prikazalo »Pogovorno okno 1«. Zaprete ga z gumbom za zapiranje v naslovni vrstici (x).


Related Topics

Spreminjanje lastnosti kontrolnika v urejevalniku pogovornih oken

Ustvarjanje pogovornega okna Basic

Izdelava kontrolnikov v urejevalniku pogovornih oken

Programski primeri za kontrolnike v urejevalniku pogovornih oken