Een dialoogvenster openen met programmacode

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

In het venster LibreOffice BASIC voor een dialoogvenster dat u hebt gemaakt, verlaat u de dialoogeditor door op de naamtab te klikken van de module waaraan het dialoogvenster toegewezen is. De naamtab staat onder aan het venster.

Voer de volgende code in voor een subroutine met de naam Dialoog1Tonen. In dit voorbeeld is de naam van het gemaakte dialoogvenster 'Dialoog1':

Sub Dialog1Show
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Zonder 'LoadDialog' te gebruiken, kunt u de code als volgt aanroepen:

Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Wanneer u deze code uitvoert, wordt 'Dialoog1' geopend. Wilt u het dialoogvenster sluiten, dan klikt u op het kruisje (x) in de titelbalk.


Related Topics

Eigenschappen van besturingselementen in de dialoogeditor wijzigen

Een BASIC-dialoogvenster maken

Besturingselementen in de dialoogeditor maken

Programmeervoorbeelden voor besturingselementen in de dialoogeditor