Valintaikkunan avaaminen ohjelmakoodilla

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kun LibreOffice BASICin ikkunassa on luotu valintaikkuna, poistutaan valintaikkunamuokkaimesta napsauttamalla sen moduulin nimivalitsinta, johon valintaikkuna on liitetty. Nimivalitsimet ovat ikkunan alareunassa.

Kirjoitetaan seuraava koodi aliohjelmalle nimeltään Dialog1Show. Tässä esimerkissä käytetyn valintaikkunan nimi on "Dialog1":

Sub Dialog1Show
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Käyttämättä "LoadDialog" -rutiinia koodi voidaan kutsua seuraavasti:

Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Kun tämä koodi suoritetaan, "Dialog1" avautuu. Valintaikkuna suljetaan sen otsikkopalkin sulje-painikkeesta (x).


Related Topics

Ohjausobjektin ominaisuuksien muuttaminen valintaikkunan muokkaimessa

Basic-valintaikkunoiden luominen

Ohjausobjektien luominen valintaikkunamuokkaimessa

Ohjelmointiesimerkkejä: ohjausobjektit valintaikkunan muokkaimessa