Obertura d'un diàleg amb codi de programació

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

A la finestra del LibreOffice BASIC del diàleg que heu creat, feu clic a la pestanya que mostra el nom del mòdul al qual està assignat el diàleg per sortir de l'editor de diàlegs. La pestanya del nom es troba a la part inferior de la finestra.

Introduïu el codi següent per obtenir una subrutina anomenada Dialog1Show. En aquest exemple, el nom del quadre de diàleg que heu creat és "Dialog1":

Sub Dialog1Show
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Sense utilitzar "LoadDialog", podeu visualitzar el codi de la manera següent:

Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Quan executeu aquest codi, s'obrirà el quadre de diàleg "Dialog1". Per tancar el diàleg, feu clic al botó de tancament (x) de la barra de títol.


Related Topics

Canvi de les propietats dels controls de l'editor de diàlegs

Creació d'un diàleg amb el Basic

Creació de controls amb l'editor de diàlegs

Exemples de programació dels controls de l'editor de diàlegs